För lite pengar till kriminalvården

By on 17 april, 2023
Arkivbild

Stress och hög arbetsbelastning präglar kriminalvården. För få platser på landets fängelser och häkten, överbeläggningar och en hård press på både frivården. Därför hade Kriminalvården bett regeringen om 750 miljoner extra 2023 men regeringen skjuter bara till 300 miljoner i vårbudgeten. Akademikerförbundet SSR är det största fackförbundet för akademiker inom Kriminalvården och kräver mer resurser till myndigheten.

– Platserna räcker inte till. Tre av fyra av våra medlemmar i kriminalvården vittnar om en alldeles för hög arbetsbelastning som gör att de knappt hinner med sina arbetsuppgifter. Regeringen bedriver en politik där fler ska få hårdare straff utan att skjuta till pengarna som krävs i kriminalvården, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

– Det är en besvikelse att det inte blir mer pengar i vårbudgeten. Behoven är akuta då vi har stora kompetensförsörjningsproblem. Vi behöver se lönesatsningar både för att behålla och rekrytera personal, nu riskerar vi i stället en flykt bland personalen. Med kraven i Tidöavtalet och de ambitioner regeringen har hade de 750 miljoner Kriminalvården bad om behövts för att vi ska kunna göra ett rättssäkert och kvalitativt arbete, säger Lars Jonsson ordförande Saco-S som företräder alla akademiker inom Kriminalvården.

Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för alla akademiker, Saco-förbundens medlemmar, inom Kriminalvården. Akademikerförbundet SSR och Novus har gjort en undersökning som visar att tre av fyra av akademikerna inom kriminalvården har en arbetsbelastning och stress om är alldeles för hög. 73 % uppger en alldeles för hög arbetsbelastning som gör att de knappt eller inte hinner med sina arbetsuppgifter. 88% av dessa uppger att det är stressen som är det värsta.

– Vi ser redan nu i medlemsundersökningar att våra medlemmar har problem med att sova. Stora sömnproblem på grund av jobbet är ett tydligt tecken på en för stressig arbetsmiljö. Vi riskerar ökade sjukskrivningar och fler som byter jobb om det inte blir fler kollegor, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR

Regeringen har pekat ut mål om fler fängelseplatser och frivårdsplatser. Då krävs rejäla satningar på kriminalvården. Akademikerförbundet SSR menar dessutom att frivården kommer behöva utökas kraftigt om myndigheten ska klara sitt uppdrag. Frivården övervakar de som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, ungdomsövervakning, samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja. Merparten av de som döms till kriminalvård finns i frivården. Antal dömda inom frivården är cirka 11 000.

Kriminalvården befinner sig nu och många år framöver i ett läge som kommer att präglas av en stor kapacitetsökning inom alla delar av verksamheten. Anstalt- och häktesplatser byggs ut i stor omfattning och frivårdens verksamhet växer hela tiden. Kriminalvården har stora utmaningar för att behålla och vårda de medarbetare vi redan har samt rekrytera in kompetenta medarbetare.För att behålla den högutbildade kompetensen krävs det först och främst marknadsmässiga löner, flexibla arbetstider, möjligheter till bisysslor, möjligheter till kompetensutveckling samt karriärmöjligheter.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Akademikerförbundet SSR

You must be logged in to post a comment Login