För tidigt födda barn riskerar lungsjukdomar

By on 26 april, 2017
Per Thunqvist, specialist inom barn- och ungdomsallergologi vid Karolinska Institutet.

Varje år föds cirka 6 700 barn i Sverige för tidigt, något som innebär en ökad risk för nedsatt lungfunktion och astmaliknande sjukdom senare i livet, det visar en ny forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden.

Barn som föds för tidigt riskerar att drabbas av lungsjukdomar som kan medföra ett svårt lidande genom andnöd och ångestattacker. Per Thunqvists forskning är hoppingivande eftersom den är ett viktigt steg mot att förstå varför en del barn utvecklar astmasymptom, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Per Thunqvists forskning inkluderar bland annat den stora Bamsestudien, som omfattar 4 000 barn födda 1994–1996. Undersökningar av lungfunktionen har genomförts under spädbarnstid, tidig skolålder samt vid 16 års ålder, och visar att för tidigt födda barn löper ökad risk för nedsatt lungfunktion och astmaliknande sjukdom. Även barn födda endast några veckor för tidigt har vid 16 års ålder fortfarande nedsatt lungfunktion.

Slutsatsen är att barn som är födda för tidigt har nedsatt lungfunktion under hela sin uppväxt, och kanske genom hela livet. Om vi tidigt lyckas identifiera barn som löper risk att bli lungsjuka som äldre är det lättare att sätta in förebyggande åtgärder, säger Per Thunqvist, specialist inom barn- och ungdomsallergologi vid Karolinska Institutet.

För att undersöka om sambanden kvarstår även i vuxen ålder genomför forskarna nu med stöd av Hjärt-Lungfonden en ny uppföljande studie där deltagarna hunnit bli 22–24 år gamla.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning med målet att ökar förståelsen för hur astma uppkommer, förbättra diagnostiken, utveckla livsstilsråd och nya behandlingar som förbättrar livet för de drabbade.

Fakta om astma

Astma är:En sjukdom som beror på att luftrören är kroniskt inflammerade. När luftrören utsätts för retande eller allergiframkallande ämnen i luften eller när födan framkallar en allergisk reaktion uppstår kramp i den glatta muskulaturen runt luftrören, som också blir inflammerade och svullna.

Symptom:Vanliga symptom är återkommande perioder av hosta, väsande och pipande andning, tryckkänsla över bröstet, andnöd samt ångest i samband med anfallen.

Drabbade och döda:Uppskattningsvis 800 000 personer i Sverige lider av astma. Cirka 50 000 av dem har svår astma, vilket innebär stora problem i vardagen. År 2015 hade 146 personer i Sverige astma som dödsorsak. 98 var kvinnor och 48 män.

Hjärt-Lungfondens mål: Att inom tio år ha ökat förståelsen för hur olika typer av astma uppkommer, förbättrat diagnostiken samt hittat en individuell och förebyggande behandling som förbättrar livskvaliteten hos de drabbade.

Forskningsframgångar: Tack vare forskningen har många av de riskfaktorer som ligger bakom astma identifierats, medan andra har omprövats. Dödligheten i astma har minskat under de senaste 15 åren.

Forskningens utmaningar: Att identifiera markörer för astma, utveckla nya läkemedelsbehandlingar, utveckla kunskaperna om kopplingen mellan astma i barndomen och nedsatt lungfunktion i vuxen ålder, bli bättre på att förebygga försämringsperioder för astmapatienter samt att ta fram livsstilsråd för astmasjuka.

Mer från Hjärt-Lungfonden:
– Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se/leva

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login