Föråldrade besiktningsregler äventyrar trafiksäkerheten

Av på 6 mars, 2021
Arkivbild

Nya besiktningsregler kan vara på gång gällande elbilar, det framgår i en ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen. Samtidigt visar rapporten att flera av de moderna säkerhetssystem som många förare idag tar för givet inte kontrolleras fullt ut. Nu vill besiktningsbranschen se uppdaterade regler. I rapporten lyfts också växande problem med trafiksäkerheten för tunga fordon.

En ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen som har publicerats  visar att nya regler för elbilsbesiktning kan vara på gång: I rapporten framgår att Transportstyrelsens generaldirektör öppnar för förändringar i regelverket.

Bakgrunden är det snabbt ökande antalet elbilar på de svenska vägarna. Myndigheten Trafikanalys publicerade nyligen statistik som visar att antalet laddbara fordon i trafik ökade med 80 procent under 2020. En elbil ska genomgå kontrollbesiktning precis som andra fordon – men trots att försäljningen av laddbara fordon ökar snabbt så finns ännu inga särskilda kontrollpunkter för elbilar. Komponenter som bilens framdriftsbatteri, kablar och laddningsutrustning kontrolleras alltså inte för eventuella fel.

– Laddbara fordon kommer att bli en allt större del av fordonsparken. I takt med att tiden går så åldras och förslits också dessa fordon. Därför krävs en särskild kontroll av de delar som är unika för ett laddbart bilar, vilket saknas i dagens regelverk, säger Tord Fornander, ordförande Fordonsbesiktningsbranschen, som är branschorganisation för besiktningsorgan i Sverige.

Branschorganisationen vill nu se en uppdatering av regelverket för att möjliggöra bättre kontroll av elfordon.

20 000 tunga fordon sköt upp besiktningen förra året – utnyttjade ny coronaregel

Fordonsbesiktningsbranschen uppmärksammar också i rapporten att det finns stora problem med trafiksäkerheten när det kommer till tunga fordon, så som lastbilar. Så mycket som 45 procent av de lastbilar och lastbilssläp som besiktas underkänns. De tunga fordon som trafikerar vägarna är inte heller utan anmärkning från andra kontrollinstanser – när Polisen och Arbetsmiljöverket nyligen genomförde oanmälda inspektioner av 340 tunga och lätta lastbilar hittades 300 säkerhetsbrister och sju av tio kontrollerade åkerier hade brister. Nästan hälften av de tunga fordonen som trafikerar våra vägar är dessutom överlastade, visar Trafikverkets mätningar från 2019.

Samtidigt visar ny statistik att besiktningen av nära 20 000 tunga fordon senarelades under 2020, på grund av en EU-förordning som tillät uppskjuten besiktning med anledning av coronapandemin. Det tillfälliga undantaget från besiktning var enligt regeringen tänkt att utnyttjas av personer i riskgrupp – men nya siffror visar nu att yngre fordonsägare under 70, företagsägda bilar och tunga fordon var överrepresenterade bland de som sköt upp besiktningen.

– Det är oroväckande att så många företag valde att senarelägga besiktningen för tunga lastbilar under förra året. Bristande trafiksäkerhet hos tunga fordon kan få allvarliga konsekvenser, exempelvis om ett obesiktat fordon har dåliga bromsar och dessutom är överlastat. Uppenbarligen måste mer göras för att säkerställa att de tyngre fordon som trafikerar våra vägar är trafiksäkra, säger Tord Fornander.

Anpassning behövs till en modern fordonsflotta

– Ytterligare åtgärder behövs också för att förbättra trafiksäkerhetskontrollen av vanliga personbilar, enligt branschorganisationen. Moderna fordon har en lång rad säkerhetssystem och föraren måste kunna lita på att systemen fungerar. Trots det sker ingen kontroll av dem vid den återkommande kontrollbesiktningen. Det finns en rad system som får kontrolleras enligt gällande EU-regler men som inte ingår i de svenska föreskrifterna, som t.ex. elektroniska bromssystem, krockkuddar och antisladdsystem. Fordonsbesiktningsbranschen föreslår nu att regelverket ska uppdateras.Vi kan inte vänta tills olyckor eller tillbud sker innan reglerna uppdateras. Trafiksäkerhetsarbetet behöver vara förebyggande, det handlar om att minimera risken för att olyckor sker. Därför borde reglerna ändras så snart som möjligt, menar Tord Fornander.

Dessutom finns ett antal punkter där även EU:s besiktningspaket halkat efter. Det gäller framför allt automatiserade system. Det finns ett antal existerande automatiserade säkerhetssystem så som adaptiva farthållare, automatiska nödbromssystem, körfältsvarnare och automatiska halv- och helljus som idag inte omfattas av EU:s besiktningsdirektiv, och således inte heller i det svenska.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Fordonsbesiktningsbranschen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in