Föråldrade blodgivningsregler utmanas i initiativet #regnbågsblod

By on 15 juni, 2019
Illustration: Sandra Nendos.

Den 11 juni springer nära 20 000 stockholmare motionsloppet Blodomloppet för att locka fler att lämna blod. Men alla är inte välkomna till blodgivningscentralen. Initiativet #regnbågsblod uppmanar socialstyrelsen att ändra ett föråldrat regelverk.

På Blodomloppet i Stockholm på tisdag deltar en grupp från #regnbågsblod för att väcka debatt kring regelverket som hindrar homosexuella män från att bli blodgivare. I uppropet uppmanas nu allmänheten att ansluta sig till initiativet genom att skriva på en namninsamling. Allt för att på sikt få beslutsfattarna att ändra reglerna kring blodgivning. I sociala medier har tiotusentals redan engagerat sig.

Det råder blodbrist i Sverige och sjukvården behöver fler blodgivare, samtidigt exkluderas en stor grupp friska och villiga blodgivare baserat på generaliseringar och bristande forskningsstöd, enligt anestesisjuksköterska Tobias Ström på uppropet #regnbågsblod.

– Det är inte bara ett svek mot homosexuella män, det är också ett svek mot patienter som är i behov av blod. Vi vill se ett mer pricksäkert screeningsystem som bygger på dagens kunskap om risker för blodsmitta. Den data socialstyrelsen hänvisar till är inte tillräcklig för att diskvalificera en så pass stor grupp.

Idag avvisas män från blodcentraler om de har haft sex med en annan man under de senaste tolv månaderna, även om de lever i en långvarig relation med en fast sexpartner. Reglerna utesluter med andra ord alla homosexuella män som inte lever i total avhållsamhet. Gruppen MSM (män som har sex med män) är inte en homogen grupp och det finns enorma variationer gällande sexuellt risktagande.

– Högst troligt varierar det sexuella risktagandet mycket inom gruppen MSM, men detta tar inte socialstyrelsen någon hänsyn till. De nöjer sig helt enkelt med att det vi har gemensamt är att vi är män som har sex med män. Vi vill inte moralisera kring människors sätt att leva och självklart har alla rätt att ta de sexuella risker de vill, men vi är övertygade om att många inom gruppen MSM skulle kunna ge blod om blodcentralerna ställde frågor om sexuellt risktagande istället för sexuell preferens. Som det ser ut i nuläget tar en statlig myndighet sig friheten att generalisera kring vårt sexliv och dessutom kalla vår sexuella läggning för ett riskbeteende. Är det verkligen rimligt 2019? undrar Jesper Petersson på uppropet #regnbågsblod.

Infektionsöverläkare Bo Hejdeman, som arbetat med HIV-prevention i 30 år, anser att reglerna är helt ogrundade:

– Det enda rimliga är att screena för sexuellt risktagande, inte läggning. Man måste kunna kräva av en statlig myndighet att deras rekommendationer ska vara evidensbaserade. Jag tycker det är jätteviktigt att frågan lyfts. Grundfrågan är större än bara blodgivning och den avspeglar attityder hos myndigheter och människor. Om du kan utesluta infektion efter tre månader, varför vänta tolv månader? Det finns inget sunt förnuft bakom det hela.

Socialstyrelsen hänvisar också till EU-direktiv och hur andra länder gör. Men den 3 juni 2019 ändrade Kanada sin lagstiftning gällande blodgivning för MSM. Därmed blir Kanada först i världen att sänka karenstiden från tolv till tre månader för MSM.

– Vi tycker att Sverige kunde sett över sitt regelverk redan innan denna nyhet, men nu har Sverige fått en förebild att följa. Även om vi välkomnar Kanadas synsätt kring riskgrupper och ändring av karenstid, så är vårt mål att Sverige tar det ett steg längre. Screena blodgivare för sexuellt risktagande, inte för sexuell läggning. På så vis ökar mängden tillgängligt blod utan att patientsäkerheten äventyras, säger Tobias Ström på uppropet #regnbågsblod.

Hälsa | Regioanlt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login