Föräldrar kan och vill ta omsorgsansvaret för sina barn.

Av på 22 april, 2013

Vi nås nära nog dagligen av dystra rapporter om barns och ungas psykiska ohälsa, dåliga skolresultat och vilsna föräldrar. Samtidigt vet vi att mer vuxentid, och framförallt mer föräldratid, är vad våra barn behöver mest.

Denna helg har ett trettiotal föräldrar i alla åldrar samlats till Riksorganisationen Haros riksstämma. Vi tar med glädje ansvaret för våra barns omsorg. Vi har lärt oss att se deras behov, att skapa trygga miljöer för dem, att stimulera dem, att trösta dem, att finnas där för dem, att älska dem, och att få dem att knyta an till oss. Det är vår fantastiska upplevelse. Visst har hemomsorgen sina utmaningar, men vi är övertygade om många fler skulle uppskatta denna erfarenhet.

Vi har upptäckt att hemomsorg är synnerligen utvecklande också för oss föräldrar; att det vidgar ens bekvämlighetszon och tar fram nya oanade sidor hos oss. En amerikansk ekonomijournalist och mamma har skrivit en hel bok om hur ett hemmaförälderskap är som en bättre ledarutbildning. Men framförallt uppskattar vi hemmaförälderskapets stora belöning, den unika upplevelse av kontakt, både med barnet och med livet, man får som hemmaförälder.

Vi vet att många fler föräldrar skulle vilja ta omsorg om de egna förskolebarnen. Det skulle berika dessa föräldrar och göra gott för deras barn, och därmed också för samhället. Men detta är svårt i Sverige idag. Vi vill uppmana de styrande i Sverige att erkänna och underlätta hemmaförälderskapet genom att skapa bättre förutsättningar för de föräldrar som vill ta egen omsorg om sina barn.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in