Förändringar i buss och tågtrafik

By on 15 november, 2022
Foto: Länstrafiken Örebro

Den 12 december börjar nya tider för buss och tågtrafik att gälla i Örebro län. Nu är de nya tiderna sökbara i Länstrafikens app och på Länstrafikens webbplats.

– Vi uppdaterar kontinuerligt vårt utbud av resor med ambitionen att erbjuda en så bra kollektivtrafik som möjligt. Resultatet av detta är bland annat att avgångstider justeras, att hållplatser flyttas och att körvägar förändras, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikschef på Länstrafiken.

Några av de positiva förändringar som sker är att tidtabellerna för busstrafiken i den norra länsdelen anpassas för att fungera bättre för de som vill arbetspendla mellan Nora-Lindesberg samt Örebro-Lindesberg. Likaså utökas avgångarna med expressbuss mellan Örebro och Hällefors.

I den södra länsdelen utökas antalet avgångar mellan Lanna- Örebro, vilket underlättar arbetspendlingen till industriområdet Pilängen/Bista. Även antalet avgångar mellan Glanshammar-Örebro utökas och en extra morgontur sätts in mellan Kumla station till Örebro med slutdestination Universitetssjukhuset.

En efterfrågad nyhet är även den nyinsatta lov- och helglinjen till Ånnaboda friluftsområde där pulka och skidor enkelt kan tas med.

Under helgen 10-12 december byts de tryckta tidtabellerna vid hållplatserna ut. Resenärer som ska resa under den helgen ombeds vara extra uppmärksamma så att de tittar på en aktuell tidtabell vid hållplatsen.

Från den 11 december gäller även nya tidtabeller för tåg. I Länstrafikens reseplanerare visas även nya tider för de tågbolag som vi har samarbete med och där våra biljetter gäller. Det gäller Västtrafik, Tåg i Bergslagen och SJ Regional.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Länstrafiken Örebro

You must be logged in to post a comment Login