Förändringar i busstrafiken när nya busstidtabeller börjar gälla

By on 10 november, 2021

Den 12 december börjar nya tidtabeller att gälla för Länstrafikens stads- och regionbussar. Redan från den 10 november finns de sökbara i Länstrafikens app och på Länstrafikens webbplats.

– Vi uppdaterar kontinuerligt vårt utbud av resor med ambitionen att erbjuda en så bra kollektivtrafik som möjligt. Resultatet av detta är bland annat att avgångstider justeras, att hållplatser flyttas och att körvägar förändras, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikschef på Länstrafiken.

Utöver de nya tidtabellerna sker flera större förändringar som påverkar buss- och tågtrafiken i länet. En del busslinjer ersätts med tåg. Även linjenummerstrukturen för bussarna görs om. Det resulterar i att en del av Länstrafikens bussar får nya linjenummer. Dessutom kommer vissa hållplatser att läggas till, tas bort eller förändras.

Tågtider i reseplaneraren

Tidtabellerna för Länstrafikens bussar som börjar gälla den 12 december är nu publicerade och finns att söka fram via reseplaneraren i Länstrafikens kanaler. I december kommer det även vara möjligt att söka fram avgångstider för resor med tåg.

Under helgen 10-12 december kommer de tryckta tidtabellerna vid hållplatser att bytas ut. Resenärer som ska resa under den helgen ombeds vara extra uppmärksamma så att de tittar på en aktuell tidtabell vid hållplatsen.

Mer information

Besök gärna Länstrafikens webbplats, lanstrafiken.se för att ta del av mer detaljerad information om hur trafiken förändras i samband med tidtabellsskiftet.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Länstrafiken Örebro

You must be logged in to post a comment Login