Förändringar inom kultur, fritid, fastighet och turism

By on 10 januari, 2020

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde tisdagen den 7 januari om flera organisationsförändringar inom den kommunala förvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen delas, fastighetsfrågor flyttas till tekniska förvaltningen och en tjänst försvinner från turistbyrån.

Beslutet innebär att kultur- och fritidsförvaltningen upphör som egen förvaltning. Kulturdelen slås samman med scenkonstavdelningen och bildar en kultur- och evenemangsavdelning, medan fritid och rekreation flyttas till tekniska förvaltningen.

Det här innebär en renodling av verksamheten. All kulturverksamhet på Sjöängen samlas på ett ställe, något som kommer att skapa en bättre samordning, säger kommunstyrelsens ordförande Caroline Dieker (M).

Den nya kultur- och evenemangsavdelningen kommer precis som scenkonstavdelningen finnas inom kommunledningsförvaltningen och chef blir scenkonstchefen Daniel Eriksson.

Det här är en kraftsamling för kulturen, konsten, barnen, ungdomarna och Sjöängen som kommer att skapa bättre förutsättningar att bedriva verksamhet inom vårt område, säger Daniel Eriksson.

I den nya avdelningen ingår scenkonstavdelningen, biblioteket, musikskolan och ungdomsgården. Förändringen innebär även en besparing, eftersom tjänsten som kultur- och fritidschef tas bort. Den tidigare kultur- och fritidschefen Rasmus Torngard slutade sin anställning innan jul för en motsvarande tjänst i Marks kommun i Västergötland. Annika Restadh kommer även i fortsättningen vara närmaste chef för biblioteket, musikskolan och ungdomsgården.

Även flytten av fastighetsfrågor till tekniska innebär en renodling av verksamheten.

Kommunens fastighetsstrateg flyttas från utvecklingsavdelningen till tekniska förvaltningen, också det är ett sätt att nå samordningsvinster, säger Caroline Dieker.

Besparingen av en tjänst på turist- och evenemangsbyrån innebär att receptionen på Sjöängen inte kommer att bemannas av turistbyråns personal från hösten 2020. Turistbyrån kommer därefter vara öppen i hamnen endast under sommarsäsongen.

Övriga beslutade förändringar gäller från 1 februari 2020. Kommunstyrelsen var inte enig om beslutet.

Länet | Askersund
Örebronyheter

Källa Askersunds Kommun

You must be logged in to post a comment Login