Förbättrad beredskap till trots

By on 15 maj, 2023
Bild: Trend Micro

Förbättrad beredskap till trots, 78 procent av företag väntar sig fortsatta cyberattacker.

Trend Micro presenterar idag nya siffror från rapporten Cyber Risk Index som visar att cyberrisknivåerna hos globala företag för första gången har förbättrats. Risknivån har gått från förhöjd till måttlig, men hot från insidan av organisationer är fortsatt envisa.

Rapporten pekar på att beredskapen inom cybersäkerhet har förbättrats inte minst i Europa, men samtidigt att cyberhoten minskat i alla regioner förutom just där.

– Det globala indexet över cyberrisker har förbättrats, vilket innebär att företag vidtar åtgärder för att bli bättre förberedda på cyberhot, säger Jean Diarbakerli, Säkerhetsrådgivare på Trend Micro. – Det finns dock fortfarande mycket kvar att göra, då anställda fortsätter vara en stor riskfaktor. För att hantera det är det viktigt att skapa fullständig visibilitet och kontroll över attackytan.

De flesta företag har dock fortfarande en pessimistisk syn på kommande år. En majoritet av respondenterna uppgav att det är ”troligt eller mycket troligt” att de kommer utsättas för en stöld av kunddata (70 procent) eller en framgångsrik cyberattack (78 procent).

De främsta hoten mot företag som respondenterna uppger är:

  • Clickjacking
  • VD-bedrägerier (BEC)
  • Ransomware
  • Fillösa attacker

….

Respondenternas svar visar också att anställda representerar tre av de fem största riskerna mot infrastrukturen, som är följande:

  • Slarviga eller vårdslösa insiders
  • Molninfrastruktur och leverantörer
  • Distansarbetande anställda
  • Brist på kvalificerad personal
  • Virtuella miljöer, såsom exempelvis servrar

– Företags oro över risken med den nya infrastrukturen för distansarbete och den mänskliga faktorn i form av de anställda är befogad, säger Jean Diarbakerli. – De kommer att behöva fokusera inte bara på tekniklösningar, utan på människor och processer för att minska dessa risker.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Trend Micro
Om indexet
Trend Micros Cyber Risk Index sammanställs av Ponemon Institute, som intervjuat respondenter på 3729 företag över hela världen. Indexet baseras på en numerisk skala mellan -10 och 10, där -10 representerar den högsta risknivån. Det räknas ut genom att dra ifrån poängen för cyberhot från poängen för cyberberedskap.

You must be logged in to post a comment Login