Förberedande arbeten inför Kulturkvarteret från vecka 20

By on 15 maj, 2018
Karta över vägarbetena: Örebro kommun

Från och med vecka 20 börjar de förberedande arbetena inför byggnationen av Kulturkvarteret. Bland annat kommer infarten från Östra Bangatan till Nygatan att stängs av för att vattenledningar ska flyttas. Vecka 20 påbörjas byggnationen av en transformatorplatta på parkeringen vid Konserthuset, och grävarbeten för el-ledningar längs Fabriksgatan. Antalet parkeringsplatser kommer vara begränsat och busstrafiken påverkas.

Östra Bangatan och Nygatan
Vecka 21 börjar arbetet med att flytta vattenledningar längs med Nygatan. Infarten från Östra Bangatan till Nygatan stängs då av. Men man kan åka in till Behrns parkeringshus via Fabriksgatan istället. Ett körfält på Östra Bangatan (norrut) kommer också att stängas av.

Den första etappen beräknas vara klar vecka 28, men arbetet med ledningsflytten kommer troligtvis att pågå fram till augusti. Vattenledningarna behöver dras om för att möjliggöra byggnationen av Kulturkvarteret.

Begränsat antal parkeringsplatser
Under vecka 20 ska Örebroporten börja bygga en platta till den nya transformatorstationen som kommer finnas inne i Kulturkvarteret. Plattan kommer att byggas på parkeringen vid Konserthuset, längs med Nygatan.

Vecka 21 kommer vi även att påbörja ett arbete med att sanera marken inne på parkeringen vid Konserthuset. Dessutom kommer jourvårdcentralens södra gavel att anpassas för att möjliggöra en ny entré. Det kommer att finnas ett begränsat antal parkeringsplatser. För att komma in till parkeringen får man åka via Fabriksgatan.

Busskurer flyttas
Vecka 21 påbörjas grävarbeten för el-ledningar längs med Fabriksgatan, arbetet kommer att utföras i etapper. Busstrafiken vid Konserthuset kommer att påverkas under arbetet och busskurer ska flyttas under vecka 21.

Kulturkvarteret
Kulturkvarteret ska bli en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten – för alla, men med särskilt fokus på barn och unga. Här kommer bland annat Stadsbiblioteket och Kulturskolan att finnas. Kulturkvarteret beräknas vara klart 2020.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login