Förberedelserna inför bygget av Kulturkvarteret är klara

By on 25 september, 2018

Arbetet med Kulturkvarteret går nu in i nästa fas, de förberedande ledningsarbetena är klara och en ny transformatorstation är på plats.

Nu fortsätter bygget av huset inne på kvarteret, medan vi planerar ombyggnation av gatan och å-stråket. Det kommer att byggas om senare.

Kulturkvarteret ska bli en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten – för alla, men med särskilt fokus på barn och unga.

Här kommer bland annat Stadsbiblioteket och Kulturskolan att finnas. Kulturkvarteret beräknas vara klart vid årsskiftet 2020/2021..

.

Här kan du åka in till Behrns garage och gå in till Jourvårdcentralen/Ungdomsmottagningen.

Vad händer nu?
I hörnet av Nygatan/Fabriksgatan kommer det att stå bodar, men man kan ta sig till Jourvårdcentralen och Ungdomsmottagningen genom öppningar under bodarna (se kartan).

Under byggtiden kommer Nygatan var enkelriktad mellan Östra Bangatan och Fabriksgatan. Du kan köra in till Behrns parkeringsgarage via Östra Bangatan, det går att åka in både från norr och söder.

Bygget kommer också att påverka tillgängligheten för gående och cyklister på platsen, cykelparkering finns på Fabriksgatan. Bussarna kommer stanna vid Konserthuset som tidigare.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login