Förbjud inte Örebros friskolor

Av på 12 mars, 2018

Regeringen och Vänsterpartiet är nu överens om att gå vidare med ett vinsttak för välfärdsföretag, det är helt oseriöst av Socialdemokraterna och Miljöpartiet att låta Vänsterpartiet diktera villkoren. Det är ett parti som i grund och botten knappt vill ha något privat företagande överhuvudtaget, de ska inte få bestämma över framtiden för Örebros friskolor.

I Örebro uppgår andelen elever i fristående grundskola över 20 procent och 27 procent i gymnasiet, därutöver går också många unga i fristående gymnasium i kommunen. Med ett vinsttak öppnar Socialdemokraterna och Miljöpartiet upp för att göra tusentals barn i Örebro utan skola, trots att friskolorna behövs för att klara utmaningarna som befolkningsökningen innebär.

Allt detta för bokföringsteknisk populism. Å ena sidan vill ingen ha en ny John Bauer konkurs, å andra sidan är det säkraste sättet att undvika detta på är genom att låta företag bygga upp ekonomiska skyddsvallar. Vinsten går alltid direkt till det egna kapitalet, bolagets buffert. Det är därifrån man tar pengar för att finansiera exempelvis lärarlöner om en barnkull skulle bli mindre än väntat. Dessutom är inte investeringar som att bygga en skola, renoveringar eller IT-system gratis. Om man inte har en kommun i ryggen, måste en skola kunna göra vinst för att ha råd med upprustningar eller nybyggnationer. Det gäller såväl friskolor i företag, som stiftelsedrivna skolor. Vinsten behövs för bufferten och investeringarnas skull.

Det är inget nytt att Socialdemokraterna motarbetar friskolor. I samband med sitt sommartal 2013 lanserade Stefan Löfven idén om att kommuner ska få lägga in veto mot nyetablering av friskolor. Förslaget kan låta harmlöst men i praktiken skulle det ha inneburit ett system där politiker skulle avgöra vilka skolor som ska finnas.

Ett kommunalt veto blev lyckligtvis inte verklighet. Men de 340 000 skolplatserna på friskolor runt om i landet är återigen hotade. Låt elever och föräldrar få bestämma själva – förbjud inte Örebros friskolor!

Villemo Klockars Belenos
Distriktsordförande
Moderata Ungdomsförbundet i Örebro län

Benjamin Dousa
Förbundsordförande
Moderata Ungdomsförbundet

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in