Fördömer polisvåld mot flickaktivist i Nepal.

Av på 11 juni, 2013

Flickaktivisten Urmila Chaudhary, 22, vårdas på sjukhus efter att ha misshandlats svårt av polis vid en demonstration mot kamalari-systemet i veckan. Plan fördömer övergreppet på Urmila Chaudhary som tidigare varit kamalari-slav och som nu kämpar för att befria andra flickor från slaveri.

Tio flickor skadades av polisens våld när de protesterade mot behandlingen av kamalari-flickor utanför regeringsbyggnaden i Katmandu. Urmila fick skallskador och förlorade medvetandet när hon slogs till marken av polisen. Fem andra flickor skadades varav några fick benbrott.

– Vi är alla unga, outbildade flickor. Jag trodde aldrig att vi skulle behandlas med en sådan brutalitet, säger Urmila från sjukhussängen på Annapurna Neuro Hospital i Anamnagarm där hennes tillstånd bedöms som stabilt.

Kamalari är ett uråldrigt slavsystem i Nepal där fattiga familjer tvingas sälja sina flickor som hembiträden i utbyte mot pengar eller utbildning. Kamalari förbjöds år 2000 men praktiseras fortfarande.

Demonstrationen i söndags var den sista i en tre dagar lång demonstration för att få myndigheterna att utreda den senaste tidens våld och övergrepp mot kamalari-flickor: sju flickor har dött, 27 flickor har försvunnit och 11 flickor har blivit gravida.

– Jag var övertygad om att vår fredliga protest skulle räcka för att väcka regeringens uppmärksamhet. Nu tror jag att vi måste betala ett mycket högre pris för att vinna vår kamp, fortsätter Urmila.

Arbetade som slav i 11 år
När Urmila var sex år blev hon såld till en familj för att täcka hennes föräldrars skuld. Hon tvingades arbeta i olika familjers hem i elva år utan någon form av lön eller frihet. Urmila fick reda på förbudet mot kamalari 2007 och lyckades fly från sin ägare. Genom stöd från Plan och en lokal organisation har hon utbildats sig och kämpar sedan dess för alla kamalari-flickors rättigheter.

Demonstrationen arrangerades av Common Forum for Kamalari Freedom (CFKF), som startades av kvinnor och flickor och har Urmila Chadhary som ordförande sedan 2007. Organisationen arbetar för att avskaffa slavsystemet kamalari och för att ge flickor utbildning eller yrkeskunskaper så att de kan försörja sig själva.

Oacceptabelt våld
– Våra kollegor i Nepal och vi är självklart mycket upprörda över det som hänt. De unga kvinnorna har arrangerat en fredlig demonstration för att uppmärksamma att slaveriet av unga flickor fortsätter trots att kamalari är förbjudet enligt lag och självklart strider mot mänskliga rättigheter. Att nu också de demonstrerande flickorna utsätts för brutalt våld för polisen är fullständigt oacceptabelt, säger Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare för Plan Sverige och fortsätter:

– Plans personal vittnar om att händelsen har väckt starka känslor i hela Nepal och vi hoppas därför att myndigheterna förstår att hantera situationen på ett sådant sätt att inte våldet trappas upp.

Urmila Chaudhary och Common Forum for Kamalari Freedom har regelbundna möten med presidenten och andra statliga ledare i Nepal för att få slut på slaveriet och deras demonstrationer har inte tidigare skapat problem. Efter söndagens demonstration, som slutade med våldsamt angrepp från polisen, säger myndigheterna att de önskar ha en dialog med flickorna.

Urmila del av Plans flick-kampanj
Urmila Chaudhary spelar en nyckelroll i Plans “Kamalari Abolition Project” som startades 2005. Projektet har hittills bidragit till att hundratals flickor har blivit fria från slaveri. De har kunnat flytta hem igen till sina familjer och fått stöd med utbildning och yrkeskunskaper så att de kan försörja sig själva. Förra året talade Urmila Chaudhary inför FN på den första internationella flickdagen 11 oktober, som ambassadör för Plans flickkampanj Because I am a Girl.

– Nu återstår det att se om myndigheterna lever upp till det de säger så att flickors rättigheter säkras och att detta skadliga slavsystem utrotas. Flickors rättigheter är en förutsättning för utveckling och minskad fattigdom, säger Anna Hägg-Sjöquist.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in