Förebyggande hetvattenspolning

By on 27 maj, 2023
Bild: Nora kommun

Vid en rutinkontroll av vattenledningarna vid området Hagby ängar har spår av legionellabakterier upptäckts, bakterien är vanlig i naturen och i nästan alla fall ofarlig för människor.

Det finns ett 60-tal olika typer av Legionella, varav över hälften är ofarliga.

Legionella Pneumophilia är den art som främst förknippas med sjukdom.

Den bakterie som påträffats är INTE av arten Legionella Pneumophilia.

Det är helt ofarligt att dricka vattnet även om det förekommer Legionellabakterier i vattensystemet.

Främst vid duschning kan det förekomma risk för spridning av bakterien.

– Jag vill betona att åtgärderna vi gör är helt i förebyggande syfte och man behöver inte vara orolig för sin egen eller sina anhörigas hälsa, säger kommundirektör Christina Landoff, alla våra verksamheter har fått information och hanterar situationen i enlighet med våra rutiner.

Riskgrupper

Det är ovanligt att någon insjuknar av bakterien. Personer med vissa bakomliggande sjukdomar eller ett kraftigt nedsatt immunförsvar hanteras dock utifrån att en förhöjd risk föreligger.

Åtgärd

Legionellabakterierna överlever inte i högre temperaturer och Norafastigheter kommer därför att genomföra en hetvattenspolning av vattensystemet.

Åtgärden betyder att varmvattentemperaturen under en timme kommer att höjas till 70 grader. Därefter genomförs nya kontroller för att säkerställa att bakterien inte finns kvar.

– Det utförs hetvattenspolning av hela det aktuella systemet. När vi spolar finns viss risk att man kan man bränna sig på det varma vattnet, därför har vi en nära dialog med berörda verksamheter så att ingen ska göra sig illa när vi genomför åtgärden, säger Eva Henebäck VD vid Norabostäder och Norafastigheter

Spolningen kommer att genomföras under måndag och tisdag vecka 22.

Hälsa | Nora
Örebronyheter

Källa: Nora kommun

You must be logged in to post a comment Login