Föredrag och stadsvandringar i Lindesbergs Hembygdsförenings program 2022

By on 4 januari, 2022

Föredrag av Göran Karlsson om Sandströms skidfabrik och Bergbolagen. Lars Normark berättar om Lindesbergs bryggeri. Strövtåg i Lindesbergs natur med Mats Andersson. En personlig stadsvandring med Arne Johnsson. Och en stadsvandring till intressanta hus i Lindesbergs centrum med Cicki Eriksson. Det är några av inslagen i Lindesbergs Hembygdsförenings program 2022.

Lindesbergs Hembygdsförenings program 2022 med sedvanlig reservationer för eventuella ändringar:

Söndag 6 februari kl 16:00: Årsmöte

Årsmöte med Lindesbergs Hembygdsförening. Kaffeservering. Plats: Kristinakyrkan i Lindesberg

Torsdag 17 februari kl 19:00: Föredrag om Sandströms skidfabrik

Lokalhistorikern och författaren Göran Karlsson berättar om Sandströms skidfabrik; fabriken som inte bara gjorde skidor. Plats: Lindesbergs bibliotek, hörsalen

Lördag 5 mars kl 13-16: Vinterspår på Blombergska

Lindesbergs Hembygdsförening deltar i Vinterspår med miniatyrutställningen som visar Lindesberg som staden såg ut på 1920-talet. Plats: Blombergska gården. Kungsgatan 48 I LIndesberg.

Torsdag 21 april kl 19:00: Föredrag om bryggeriet

Lindesbergs bryggeri minns många i Lindesberg. Om detta seglivade verksamhet berättar Lars Nordmark i ett föredrag. Plats: Lindesbergs bibliotek, hörsalen.

Torsdag 12 maj kl 19:00: Lindesberg genom författarens ögon

En personlig stadsvandring i Lindesberg med författaren Arne Johnsson. Plats: Samling i Flugparken, Lindesberg. Aktiviteten flyttas till Lindesbergs bibliotek, hörsalen, vid otjänlig väderlek. 

Torsdag 25 augusti kl 19:00: Strövtåg i Lindesbergs natur

Författaren Mats Andersson bjuder in åhörarna till ett strövtåg i Lindesbergs natur. Plats: Lindesbergs bibliotek, hörsalen.

Lördag 17 september kl 12:00: Stadsvandring till husen med egna namn

Lokalhistorikern Cicki Eriksson leder en stadsvandring – intressanta hus i de norra delarna av Lindesbergs centrum; hus som ännu idag har egna namn. Plats: Samling vid Blombergska gården (Kungsgatan 48).

Torsdag 20 oktober kl 19:00: Varför försvann Bergbolagen?

 

Lokalhistorikern och författaren Göran Karlsson berättar om verkstadskoncernen Bergbolagen och varför denna verksamhet försvann från Lindesberg. Plats: Lindesbergs bibliotek, hörsalen.

Söndag 27 november 13-16: Adventskaffe

Allmänheten bjuds på adventskaffe och underhållning med trubadur. Samtidigt visas miniatyrutställningen av Lindesberg som staden sågs ut på 1920-talet. Plats: Blombergska gården (Kungsgatan 48) i Lindesberg.

………..

Lördagar kl 11-14: Lindesbergs Hembygdsförening: Miniatyrstaden som visar hur Lindesberg såg ut på 1920-talet: Blombergska gården (Kungsgatan 48) Lindesberg.

Digital kulturguide: Historiska Lindesberg – en digital guide om Lindesberg.

………

Lindesbergs Hembygdsförening har till syfte att öka kunskapen om Lindesbergs-bygden och dess traditioner. I föreningens lokal i Blombergska gården (Kungsgatan 48) bygger medlemmar en modell av Lindesberg som staden såg ut på 1920-talet. Föreningen driver också sedan flera år tillbaka ett skolmuseum i Munkhyttan.

Lindesbergs Hembygdsförening vill:

  • Befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner inom Lindesberg med omnejd;
  • Aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering;
  • Dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid;
  • Samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling;
  • Organisera aktiviteter som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

Bli medlem i Lindesbergs Hembygdsförening genom att sätta in medlemsavgiften på bankgiro 398-6445 eller Swish 123-671 83 65. Avgiften är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. Ange namn, adress och telefonnummer vid inbetalningen av medlemsavgiften. Skicka även din epostadress till lindefh@telia.com för att snabbt och enkelt få information från föreningen.

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login