Föreningar ger fortsatt stöd

By on 29 september, 2022
Erik Lundqvist (Kulturskolan Garnalia).
Bild: LindeKultur

Föreningar ger fortsatt stöd till kulturskolans elever i Lindesberg, Lindesbergs Rotaryklubb, Lions Club Kristina i Lindesberg och Odd Fellow i Lindesberg bidrar tillsammans med ytterligare 18.000 kronor i stöd till kulturskolans elever i Lindesberg.

Bidraget till Kulturskolan Garnalia ska användas som deltagaravgifter och instrumenthyror för barn och ungdomar som vill men inte har råd att delta i kulturskolans avgiftsbelagda verksamheter.

Med det nya bidraget har Kulturskolan Garnalia (Lindesbergs kommunala kulturskola) under de senaste åren fått totalt 47.500 kronor i stöd från sex ideellt verksamma föreningar i Lindesbergs kommun – Lindesbergs Rotaryklubb, Fellingsbro Rotaryklubb, Lions Club Kristina i Lindesberg, Lions Club Storå, Frimurarorden Bergslagsbröderna och Odd Fellow i Lindesberg.

Enligt kulturskolan betyder bidragen oerhört mycket för de barn och ungdomar som får möjligheten att delta i kulturskolans avgiftsbelagda verksamheter i Lindesbergs kommun genom att få sina deltagaravgifter och instrumenthyror betalda.

Dan Johansson (Lindesbergs Rotaryklubb) överlämnar bidraget till kulturskolans elever genom Erik Lundqvist (Kulturskolan Garnalia).

Bidragen administreras av den ideella föreningen Kulturskolans Vänner – en förening med uppgift att samla in och fördela ekonomiska bidrag till Kulturskolan Garnalias frivilligverksamhet i Lindesbergs kommun.

Kulturskolan Garnalia har en central och viktig roll i kommunens kulturliv:

  • Dels genom att erbjuda ett brett utbud av undervisning och andra aktiviteter för alla åldrar inom dans, drama, musik, bild och media;
  • Dels genom att flera av kulturskolans lärare är drivande krafter inom många av de ideella kulturverksamheter (körer, orkestrar, teatergrupper etc) som bidrar till ett levande kulturliv i Lindesbergs kommun.

Kulturskolan ansvarar för den obligatoriska och schemalagda undervisningen i kommunens grundskolor, grundsärskola och gymnasiesärskola. Kulturskolan bedriver även en omfattande frivillig verksamhet med deltagare som själva betalar en terminsavgift på 1.000 kronor.

Kulturskolan har idag ett 30-tal lärare som undervisar i både klass och inom frivilliga verksamheten. Att kulturskolan erbjuder sådana kombinationstjänster är en starkt bidragande orsak till att kommunen har behöriga lärare i grundskolan (vilket är unikt i landet).

Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login