Föreningen Eternal i Sverige förlorar sitt 90-konto

By on 20 augusti, 2018
Arkivbild

Svensk Insamlingskontroll har fråntagit Föreningen Eternal i Sverige rätten att använda sina 90-konton.

Svensk Insamlingskontroll granskar organisationer som bedriver insamling bland allmänheten. Vi har högt ställda krav och kontrollerar varje år att man uppfyller dem och gör dessutom extra granskningar av enskilda organisationer när det finns skäl till det. Om en organisation inte uppfyller kraven så drar vi in 90-kontot. Svensk Insamlingskontroll har fråntagit Föreningen Eternal i Sverige rätten att använda sina 90-konton på grund av att föreningen inte inkommit med ansökan om förlängd giltighetstid.

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav:

  • Det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.
  • Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration.
  • Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalnings­anmärkningar
  • Man måste upprätta en årsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login