Företag fortsatt tveksamma till e-handel

By on 24 november, 2021

E-handeln har accelererat under pandemin. Ändå arbetar de flesta företag fortfarande inte med digital försäljning till andra företag. Och många har inga planer på att börja. Rapporten Digital försäljning från Svea avslöjar samtidigt att företagen inser att kunderna i dag förväntar sig ett helt annat digitalt erbjudande.

För fjärde året i rad presenterar bank- och finansgruppen Svea sin rapport Digital försäljning. Undersökningen visar att majoriteten av svenska företag inte arbetar med digital försäljning till andra företag. Hälften av dessa säger att det inte heller är aktuellt att implementera det i verksamheten.

Det börjar dock ske en förändring hos företagen om än marginellt. I år uppger 16 procent att de överväger att införa digital försäljning i sin verksamhet. En ökning från fjolårets rapport där motsvarande siffra låg på 13 procent. Bland de tillfrågade företagen som inte arbetar med digital försäljning i dag uppger majoriteten att orsaken är att det inte passar deras målgrupp eller erbjudande.

– Digitaliseringen visade sig under pandemin vara en nödvändighet för de svenska företagens överlevnad. Det är därför förvånande att det fortfarande råder en stor tveksamhet till att införa digital försäljning. Det är viktigt att företag utvärderar sina verksamheter, möter konsumenternas förändrade behov och ser möjligheterna med att bli mer digitala, säger Thomas Svensson, Partner Manager och e-handelsexpert på Svea Ekonomi.

Ökade krav på digitala försäljningslösningar

Årets rapport visar även att företagen anser att förväntningar på digitala lösningar har ökat under pandemin. I år uppger hela 69 procent av de tillfrågade att företagskunder har större förväntan på digitala lösningar i dag än för tre år sedan, alltså före pandemin. Bland de verksamheter som enbart riktar sig till privatpersoner svarar 71 procent att privatpersoner förväntar sig digitala lösningar i högre utsträckning i dag.

Ur undersökningen

Sker någon del av er försäljning till andra företag digitalt? (t.ex. webbutik eller återförsäljarsida och liknande?) Flervalsalternativ 

  2021 2020
Ja 37 % 32 %
Nej, men vi funderar på det 16 % 13 %
Nej, och det är inte aktuellt 45 % 54 %
Nej 60 % 67 %
Vet ej 3 % 1 %

 

 Varför är det inte aktuellt för ert företag att starta digital försäljning?

  2021 2020
Digital försäljning passar inte vårt erbjudande 20 % 57 %
Digital försäljning passar inte vår målgrupp 15 % 42 %
Vi saknar kompetens och resurser 8 % 2 %
Vi ser inget värde i digital försäljning 6 % 11 %
Annat 1 % 6 %
Vet ej 4 % 1 %

 

Upplever du att företagskunder förväntar sig digitala försäljningslösningar i dag än för tre år sedan? Flervalsalternativ

  Totalt
Ja, 69 %
Ja, absolut 43 %
Ja, kanske 26 %
Nej 25 %
Vet ej 6 %

 

Upplever du att privatkunder förväntar sig digitala försäljningslösningar i större utsträckning i dag än för 3 år sedan? Flervalsalternativ

  Totalt
Ja, 71 %
Ja, absolut 49 %
Ja, kanske 22 %
Nej 13 %
Vet ej 16 %

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Svea Ekonomi

You must be logged in to post a comment Login