Företag haltar inom digital försäljning

Av på 8 maj, 2021

I en tid när allt fler ärenden och inköp genomförs online ökar förväntningarna på företag att erbjuda digitala lösningar. Trots detta visar en rapport från Svea att B2B-företagen är fortsatt tveksamma till att digitalisera sin affär. Samtidigt uppger över hälften av företagarna att de spår en ökning av digital försäljning i branschen de närmsta tre åren.

Sveas rapport Digital försäljning till företag visar att enbart var tredje företag bedriver digital försäljning och bara 13 procent funderar på att implementera det. Majoriteten, 54 procent, svarar att det helt enkelt inte är aktuellt. Samtidigt menar 59 procent att företagskunder förväntar sig digitala försäljningslösningar i större utsträckning än vad de gjorde för tre år sedan.

– Digitaliseringen har inte enbart förändrat spelplanen för företag med försäljning mot privatkunder. Vi är mer digitala i alla aspekter av våra liv, därför ökar också kraven på B2B-företag. Företagarna själva vittnar även om detta, att det finns en ökad förväntad om digitala lösningar. Men omställningen går långsamt. Risken med att vänta är helt enkelt att bli omsprungen av nya flexibla aktörer som satsar på digital försäljning, säger Thomas Svensson, Partner Manager på Svea Ekonomi.

Den största anledningen till att företagen inte bedriver digital försäljning är för att de anser att det inte passar ens erbjudande, det uppger 57 procent. Fyra av tio svarar att det inte passar målgruppen.

– Det finns en utbredd osäkerhet kring om digital försäljning passar ens företag. Istället för att se hinder i den egna verksamheten bör man kartlägga behovet hos kunderna och hur en kan underlätta för dem. Oftast finns det något som kunderna önskar fanns tillgängligt digitalt, säger Thomas Svensson, Partner Manager på Svea Ekonomi.

Bilaga

Sker någon del av er försäljning till andra företag digitalt t.ex. webbutik eller återförsäljarsida och liknande?

  Totalt
Ja 32 %
Nej, men vi funderar på det 13 %
Nej, och det är inte aktuellt 54 %
Vet ej 1 %

Varför är det inte aktuellt för ert företag att starta digital försäljning?

  Totalt
Digital försäljning passar inte vårt erbjudande 57 %
Digital försäljning passar inte vår målgrupp 42 %
Vi ser inget värde i digital försäljning 11 %
Vi saknar kompetens och\eller resurser 2 %
Annat 6 %
Vet ej 1 %

Upplever du att företagskunder förväntar sig digitala försäljningslösningar i större utsträckning idag än för 3 år sedan?

  Totalt
Ja, absolut 44 %
Ja, kanske 15 %
Nej 38 %
Vet ej 3 %

Hur ser du på utvecklingen av den digitala försäljningen mot företagskunder de närmaste tre åren, när det gäller er verksamhet?

  Totalt
Öka 54 %
Förbli oförändrad 44 %
Minska 0 %
Vet ej 2 %

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 30 mars till 28 april 2020. Totalt har 500 telefonintervjuer genomförts med vd:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: SVEA Ekonomi

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in