Företrädare för Centerpartiet uppmanar regeringen att utreda den illegala handeln med alkohol.

Av på 5 maj, 2013

Företrädare från Centerpartiet tog redan i höstas initiativ till rundabordssamtal med representanter för allianspartierna för att gå vidare och finna en lösning på problemet med den organiserade alkoholsmugglingen. Framför allt kring oklarheten om hur omfattande och systematisk den illegala handeln med alkohol bedrivs idag. Experter från Polisen, Tullen, Skatteverket, Försäkringskassan, transportsektorn, Socialdepartementet samt Folkhälsoinstitutet har deltagit i möten och gett sina respektive lägesbilder, vilket har utgjort ett väsentligt bidrag till förarbetet med den aktuella skrivelsen.

– Det är främst ungdomar som drabbas av den organiserade svarthandeln med sprit eftersom det är betydligt lättare för ungdomar att få tag på sprit på så sätt än från Systembolaget och dessutom betydligt billigare att köpa. Det är dags att agera kraftfullt, säger Karin Nilsson, riksdagsledamot.

– Den gemensamma bild som myndigheterna ger är att den illegala handeln med alkohol är ett stort och växande samhällsproblem. Därför behöver regeringen agera genom att tillsätta en utredning som kan klargöra omfattningen och konsekvenserna av såväl den illegala som den legala införseln av alkohol, säger Johan Linander riksdagsledamot.

– Det finns en stor enighet bland alla experter som vi har talat med om att den illegala alkoholhanteringen är ett växande problem för samhället. Undantagen är Statens folkhälsoinstitut och Socialdepartementet som menar att införseln och smugglingen fortsätter att minska. Det är just denna motsättning mellan myndigheternas uppfattningar som behöver klargöras genom att regeringen snabbt tillsätter en utredning, säger Per Åsling, riksdagsledamot.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in