Förhållningsregler till den som bor med en person som har covid-19

By on 25 november, 2021

Alla som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte. Det framgår av Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning för smittspårning.

När någon är sjuk i covid-19 är det vanligt att man smittar dem man bor med. Data visar att även vaccinerade ibland blir smittade genom de nära och långvariga kontakter som sker mellan personer i samma hushåll även om det är vanligare att den som är ovaccinerad smittas.

Vaccin mot covid-19 ger ett bra skydd mot sjukdom och minskar också risken för en stor smittspridning, det är därför viktigt att fler vaccinerar sig. Det skyddar mot att föra smitta vidare, men inte lika effektivt som det skyddar mot allvarlig sjukdom. När vi nu har sett en kraftig ökning i våra grannländer liksom en viss ökning också i Sverige av antalet fall är det viktigt att även vaccinerade personer stannar hemma och testar sig för covid-19 när någon i hushållet insjuknar.

– Det leder till att så många smittkedjor som möjligt kan brytas tidigt, så att färre blir sjuka och mindre smitta sprids ute i samhället. Då minskar vi också belastningen på vården, säger Sara Byfors, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

När en person testar positivt för covid-19 får de som bor i samma hushåll förhållningsregler om att stanna hemma i sju dagar räknat från den dag personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, oavsett om man har symtom eller inte och oavsett ålder.

Alla rekommenderas också att testa sig. Den som har symtom rekommenderas att testa sig direkt då symtomen uppstår. Den som inte har symtom testar sig istället fem dagar efter det att personen i hushållet som testat positivt provtog sig.

Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.

Den som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i deras hushåll testade positivt.

Personer som har haft konstaterad covid-19 under de senaste sex månaderna är undantagna från rekommendationen att stanna hemma och testa sig om någon i deras hushåll testar positivt.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login