Förhandlingarna om 2018 års hyror fortsätter i rekordfart

By on 29 november, 2017
Arkivbild

Hittills har drygt 256 068 lägenheter fått sin nya hyra klar för 2018, många av dessa överenskommelser är fleråriga avtal som slöts förra året. För de avtal som hittills träffats är den genomsnittliga hyreshöjningen 0,74 procent för allmännyttan och 0,88 procent för de privata fastighetsägarna.

Det är glädjande att konstatera att vi har väsentligt fler lägenheter med överenskommen hyra för 2018 än vid samma tidpunkt tidigare år. Exempelvis hade vi 87000 lägenheter klara vid samma tidpunkt 2015. Det är en väsentlig skillnad. Samtidigt kan vi konstatera att det på många håll i landet just nu pågår tuffa förhandlingar där kraven och förväntningarna från bostadsbolagen är högre i år jämfört med föregående år, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

– De avtal som träffats hittills speglar en nivå som vi anser är rimlig. Man ska komma ihåg att 6 av 10 hushåll består av ensamstående, med eller utan barn och ska bära en eventuell hyreshöjning med en inkomst. Den ekonomiska situationen för hyresgästerna påverkar naturligtvis i förlängningen hela samhällsekonomin, säger Erik Elmgren.

Både yrkanden och förväntningar är väsentligt högre hos fastighetsägarna i år än förra året, 2,61 procent för allmännyttan respektive 2,8 procent för de privata fastighetsägarna.

– Det är höga yrkanden som inte speglar det verkliga behovet. Det finns inget som tyder på att förhållandena för att äga och förvalta fastigheter förändrats så mycket från föregående år då kraven låg en bit under två procent. Det är snarare så att vi ser en liknande bild i år vilket även de överenskommelser som träffats hittills bekräftar.

– Men rekordstora vinster och fortsatt låga räntor bör det innebära återhållsamma hyresjusteringar nästa år. Landets hyresgäster betalar redan idag 115 miljarder kronor i hyra varje år. Det innebär att en procent i hyreshöjning, vilket kan låta som en liten ökning, minskar köpkraften med 1 miljard kronor, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen.

Hyresrätten har varit den mest attraktiva investeringsformen de senaste 20 åren med bättre förräntning än lokaler. Anledningen är en säker inkomst i form av hyra som aldrig sjunker och som dessutom har låga transaktionskostnader.

Vinsterna har fortsatt öka, räntorna är fortsatt låga och vakansgraden är i det närmaste obefintlig. I förhållande till risk är avkastningen mycket god – både genom direktavkastning och genom värdestegring. Förklaringen är enkel: det råder bostadsbrist i nästan hela Sverige.

Enligt den svenska modellen på hyresmarknaden med gemensamt förhandlade hyror sätts hyror efter bruksvärde och förvaltningskvalitet. Det är en modell parterna, SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, gemensamt åtagit sig att utveckla och arbeta efter.

– Just förvaltningskvaliteten är dessutom ett område som betyder mycket för landets hyresgäster. Det vet vi eftersom vi inför årets förhandlingsomgång särskilt kartlagt förvaltningskvaliteten där vi frågat 110 000 hyresgäster vad dom tycker om sitt boende. Det kommer vi därför att fokusera extra på i årets förhandlingar, säger Erik Elmgren.

I det regeringsuppdrag som arbetades fram förra året åtog sig både Hyresgästföreningen och SABO att effektivisera förhandlingarna och fortsätta arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra förhandlingsresultaten lokalt och på riksnivå. För några dagar sedan lanserade Hyresgästföreningen Hyreskartan, som är ett av sätten att ta detta uppdrag vidare.

Du hittar Hyreskartan här http://arcg.is/1Wn58n.

I förlängningen möjliggör det för en förfinad hyressättning med hyror som bättre speglar hyresgästernas värdering på lokal nivå, säger Erik Elmgren.

 

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 60
Antal lägenheter med yrkande 211 913
Vägt yrkande för dessa lägenheter 2,61%
Antal företag med överenskommen hyra 73
Antal lgh med överenskommen hyra 215 672
Vägd hyresförändring för dessa 0,73%
Tvister 3
Privata
Antal företag med yrkande 74
Antal lägenheter med yrkande 77108
Vägt yrkande för dessa lägenheter 2,8%
Antal företag med överenskommen hyra 42
Antal lgh med överenskommen hyra 40095
Vägd hyresförändring för dessa 0,88%

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login