Förlängning av tilläggsbidrag föreslås

By on 23 oktober, 2022
Arkivbild

Förlängning av tilläggsbidrag för ekonomisk utsatta barnfamiljer föreslås, Socialdepartementet remitterar ett förslag om att det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs till och med 30 juni 2023.

Tilläggsbidraget syftar till att ge stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer så att de kan klara konsekvenserna av höjda levnadsomkostnader.

– Det allvarliga omvärldsläget och en misslyckad energipolitik, med ökade priser på bland annat el, drivmedel och livsmedel, drabbar barnfamiljer som redan varit ekonomiskt utsatta. Tilläggsbidraget som nu ska upphöra i december, föreslås förlängas med ytterligare ett halvår för att värna barnfamiljerna som redan har det svårt, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Gruppen barnfamiljer med bostadsbidrag är i större utsträckning än andra barnfamiljer beroende av socialförsäkringar och andra bidrag från välfärdssystemen. Det är en grupp med relativt låga inkomster och hög försörjningsbörda.

Den ekonomiska situation som har uppstått med anledning av bland annat händelserna i Sveriges närområde har bidragit till att många hushåll redan fått, eller riskerar att få, kraftigt höjda utgifter. Särskilt har priserna för el, drivmedel och livsmedel ökat. Bostadsbidraget är en träffsäker förmån för att nå hushåll med svag ekonomi och för att ge ekonomiskt utsatta barnhushåll extra resurser.

Bidraget betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget utan att en särskild ansökan krävs. Tilläggsbidraget kommer som mest att kunna lämnas med 1 325 kronor per månad.

I förslaget som nu remitteras föreslås tilläggsbidraget förlängas och gälla även för perioden januari till och med juni 2023.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login