Fornlämningar i Svealand körs sönder i skogen

By on 5 juli, 2018
Var tionde forn- och kulturlämning i skogen i Svealand har skador orsakade av skogsbruket. Det visar en uppföljning som Skogsstyrelsen har gjort. Svealand är därmed bättre än riket i övrigt men nivåerna är fortsatt för höga. Fler lämningar skadades i riket under 2017 jämfört med året innan och en stor orsak är att länsstyrelsernas beslut enligt kulturmiljölagen inte följs.

– Så här kan det inte fortsätta år efter år att delar av vår historia bokstavligt talat körs sönder i skogen. Vi måste nu ha en nära dialog med aktörerna för att vända trenden. Det handlar om skogsbrukets förtroende, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

(Se skadorna fördelat efter region i grafiken nedan!)

Uppföljningen har gjorts på omkring 400 avverkningar över hela landet som innehåller kända och registrerade kulturlämningar. Det handlar om fornlämningar som stenåldersboplatser men också andra kulturmiljöer som berättar om människans historia som till exempel gravar och torpruiner. Uppföljningen visar att var femte kulturlämning (20 procent) har vad som klassas som skada eller grov skada. En försämring mot året innan då statistiken visade att var sjätte lämning var skadad (cirka 16 procent).

Vi såg en liten förbättring förra året, men i årets statistik kan vi se att det inte var en positiv trend. Några säkerställda generella förbättringar ser vi inte över tid och ett bekymmer är att de beslut som länsstyrelserna fattar om hur fornlämningar ska skyddas inte följs, säger AnnKristin Unander, inventeringsledare på Skogsstyrelsen.

Samtidigt finns det regionala skillnader. I Svealand har man de bästa resultaten i landet och ligger stadigt på tio procent med skador eller grova skador.

Skadorna inträffar trots att uppföljningen har skett på områden där lämningar var kända och registrerade. Vanligaste skadan är sönderkörningar i samband med markberedning som också orsakar de svåraste skadorna.

Ett sätt att minska antalet skador är att lämna kvar så kallade kulturstubbar som placerats utanför och runt omkring kulturlämningen. Då minskar skaderisken med 75 procent.

Att förstöra eller skada fornlämningar är brott mot kulturmiljölagen som kan ge böter eller upp till fyra års fängelse.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login