Förnyat våld i Centralafrikanska republiken driver tusentals på flykt

Av på 3 november, 2018

Fler än tiotusen människor har sökt skydd på ett sjukhusområde i Batangafo i Centralafrikanska republiken där Läkare Utan Gränser är verksamma. De senaste dagarnas hårda sammandrabbningar mellan väpnade grupper har drivit människorna på flykt från sina hem.

I staden Batangafo i norra delen av landet ledde våldsamheterna i onsdags till att tre läger för internflyktingar, många hem och ett torg brändes ned. Förutom de över tiotusen personer som samlats utanför sjukhuset, som stöttas av Läkare Utan Gränser, har hundratals personer sökt skydd ute i vildmarken.

I staden Bambari i mitten av landet har Läkare Utan Gränsers team behandlat tolv personer som skadats i det senaste våldet. I Batangafo har teamen tagit emot 20 patienter, varav tio varit i behov av akuta kirurgiska ingrepp. Av dessa offer avled två patienter på grund av sina svåra brännskador.

Läkare Utan Gränser har bland annat byggt latriner och duschar på sjukhuset i Batangafo för att svara på behoven och för att motverka sjukdomar som diarré och luftvägsinfektioner. Ett medicinskt team fortsätter ge sjukvård åt behövande.

– Situationen i Batangafo och Bambari fortsätter vara mycket spänd. Vår främsta uppgift är att skydda befolkningen och våra team . Vi har lyckats vård de skadade som tagit sig hit, men spänningarna är påtagliga i de två städerna. Vi uppmanar alla parter i konflikten att fortsätta samarbeta så att de som behöver hjälp kan få det, säger Omar Ahmed Abenza, landsansvarig i Centralafrikanska republiken.

– Den humanitära situationen i Centralafrikanska republiken är oroande. Det senaste våldet kommer sannolikt att hota de redan extremt utsatta människorna på flykt. De saknar mat, skydd och basala förnödenheter, säger han.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Centralafrikanska republiken sedan 1997 och driver tolv projekt i sju av landets totalt 17 provinser. Under första kvartalet 2018 genomförde organisationen fler än 377 000 kostnadsfria konsultationer och behandlade fler än 270 000 malariapatienter i landet.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in