Förövarna av grovt sexuellt våld får inte gå fria

Av på 11 april, 2022
Arkivbild

Vittnesmålen från Butja i Ukraina efter att de ryska styrkorna har dragit sig tillbaka är fruktansvärda. Förutom tortyr och rena avrättningar har det också skett grova sexuella övergrepp. Human Rights Watch rapporterar om en utdragen och förnedrande våldtäkt under pistolhot. Det finns också obekräftade uppgifter om flera andra fall av utstuderade våldtäkter med tortyrliknande inslag och från ett sjukhus i östra Ukraina där tioåriga flickor har kommit in med bristningar i underlivet efter att ha blivit våldtagna.

Att vi hamnat i det här läget är helt oacceptabelt och ett tragiskt bevis på att decennier av arbete för att förebygga och stoppa sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikt inte på något sätt varit tillräckligt.

Risken att bli straffad för grova sexuella övergrepp under krig och konflikt har hittills varit försvinnande liten trots att detta numera är ett krigsbrott. De här brotten har sällan eller aldrig prioriterats i krigsförbrytartribunaler. Nu måste oförmågan eller oviljan att ta itu med de här förbrytelserna upphöra en gång för alla.

Kriget i Ukraina får inte bli ännu ett krig där förövarna går fria. Att dessa döms är en av förutsättningarna för att de kvinnor och flickor som har utsatts för grovt sexuellt våld kan bearbeta vad de varit med om och därigenom slippa livslånga trauman.

Alla våldtäkter och sexuella övergrepp i krig och konflikt måste utredas och dokumenteras. Flickor, kvinnor och marginaliserade grupper måste alltid prioriteras. Deras utsatthet måste upp på agendan från start. Kvinna till Kvinna har från dag 1 hävdat att risken för sexuellt våld måste lyftas i alla samtal som rör en väpnad konflikt. Medvetenheten om att grova övergrepp kan ske måste finnas redan från början hos alla aktörer. Från stridande förband till hjälparbetare och fredsbevarande styrkor. Övergreppen sker tyvärr i alla led.

Att grova sexuella övergrepp sker i krig är ingen naturlag. De går att förebygga. Det finns exempel på krig där sexuellt våld har varit sällsynt. Det handlar om ett värdegrundsarbete hos de stridande förbanden och att befälen tidigt signalerar till sina soldater att det här beteendet är oacceptabelt.

Det förebyggande arbetet är extremt viktigt. Det är nästan alltid bara kvinnor och kvinnorättsorganisationer som har kämpat för att få upp de här frågorna på agendan och få stopp på sexuellt våld i krig. De måste bli lyssnade på och framför allt, deras arbete måste få stöd och resurser.

Se därför till att etablera ett nära samarbete med de kvinnorättsorganisationer som är kvar i krigets Ukraina och säkerställ att de har kapacitet för att utföra sitt arbete. Lokala organisationer och kvinnorättsförsvarare har en särskilt värdefull roll att spela i arbetet med att dokumentera sexuellt våld och övergrepp. Dels för att de har de utsatta kvinnors förtroende så att dessa känner att de lättare kan tala om sina traumatiska upplevelser, men också för att de har en unik kompetens om både konflikten och sammanhanget som gör att de kan agera på ett sätt som inte innebär ytterligare trauma för offren.

Vad vi nu ser hända i Ukraina måste en gång för alla bli en väckarklocka. Det internationella samfundet, EU, OSSE och den svenska regeringen med sin feministiska utrikespolitik måste alla agera kraftfullt och förebyggande för att en gång för alla få stopp på de grova sexuella övergreppen i både pågående och framtida krig och konflikter.

Världen | Ukraina
Örebronyheter

Källa: Kvinna till Kvinna

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in