Förpacknings och Tidningsinsamlingen tar krafttag mot sopdumpning

By on 13 april, 2017
Illegal dumpning av grovsopor vid FTI:s återvinningsstation.

Nedskräpning vid Förpacknings och Tidningsinsamlingens (FTI) återvinningsstationer är ett problem som medför stora kostnader och stor irritation för allmänheten. Under årets första tre månader har FTI transporterat bort cirka 800 ton grovsopor som illegalt har dumpats vid återvinningsstationerna. FTI har under de senaste åren vidtagit en rad åtgärder som för att säkerställa att behållarna töms i tid och att det inte ligger återvinningsbart material utanför behållarna. Men, det stora problemet kvarstår, den illegala dumpningen av grovsopor. FTI inleder därför i samarbete med utvalda kommuner, ett projekt för att minska dumpningen av grovsopor.

Trots att hushållen i Sverige är bäst i Europa (tillsammans med Belgien) när det gäller återvinning av förpackningar och tidningar, har systemet ibland kritiserats för att det är nedskräpat vid landets återvinningsstationer (ÅVS). För att minska problematiken och öka källsorteringsviljan bland allmänheten har FTI genomfört en rad olika åtgärder. Till exempel töms återvinningsbehållarna betydligt oftare idag än tidigare. Det har medfört att andelen överfulla behållare har minskat kraftigt. Idag är det endast vid 1-2 % av tömningstillfällen som behållarna är överfulla.

Det problem som kvarstår är illegal dumpning av grovsopor. Det handlar dels om privatpersoner som dumpar t ex soffor, kylskåp och annat som egentligen ska lämnas på kommunala bemannade återvinningscentraler (ÅVC), dels om företag och verksamheter som dumpar t ex byggavfall, stora mängder däck och, inte minst, restaurangavfall. Avfall från företag ska hanteras av en privat eller kommunal entreprenör på uppdrag av företaget.

Vi vill minska sopdumpningen genom att upplysa allmänheten och öka kunskapen kring återvinning. Ungefär häften av all sopdumpning på våra stationer kommer från företag och verksamheter, och resterande från hushåll. Vi hoppas kunna se tydliga resultat på förbättringar och vilka verktyg vi ska jobba vidare med, säger Kent Carlsson, vd på FTI.

Projektet, som går under benämningen Ren Återvinning, är ett samarbete mellan FTI och ett antal utvalda kommuner och ska syfta till att börja minska nedskräpningen på utvalda stationer. Olika metoder kommer att testas, det handlar om t ex utökad information genom skyltar, förbättrad belysning, återvinningsvärdar samt olika övervakningsåtgärder med mera. Efter testperioden kommer de olika åtgärderna att analyseras och vägas mot varandra. De metoder som visar sig vara effektivast kommer successivt att genomföras på fler platser.

Vilka åtgärder som ska vidtas planerar vi i direkt samarbete med den berörda kommunen. Det är av avgörande betydelse att vi har ett fungerande samarbete med kommunen för att lyckas och förbättra processerna. Vi hoppas genom projektet att öka kunskapen om var grovsopor hör hemma, alltså på återvinningscentralen och inte vid våra stationer, säger projektledare Ulla Krohn.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login