Försäljning av antibiotika till hund fortsätter att minska

Av på 21 juni, 2020

Försäljningen av antibiotika för användning till hund har minskat med två tredjedelar sedan 2006. Det är en av de tydliga tendenserna i årets Svarmrapport. För tjugonde året publicerar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) rapporten som sammanställer data om antibiotikaresistens bland djur och livsmedel, samt hur försäljningen av antibiotika till djur ser ut i Sverige.

Under tjugo år har SVA drivit övervakningsprogrammet Svarm. Under den tiden har försäljningen av antibiotika för användning till djur och förekomsten av resistens bland bakterier från djur och livsmedel förändrats i Sverige. Ibland till det sämre, men ofta också till det bättre. Kunskapen som övervakningen har genererat har lett till flera förbättringar.

Stort engagemang bakom kraftig minskning

Ett tydligt exempel på en positiv förändring är försäljningen av antibiotika för användning till hund. Där har försäljningen minskat med två tredjedelar sedan 2006, mätt i antalet förpackningar per 1 000 hundar. Här var det de tydliga siffrorna i övervakningen som senare kunde bidra till en minskning.

– Veterinärer i Sverige har länge sett antibiotikaresistens som en viktig fråga. Men när vi kunde börja ta fram statistik över försäljningen till hund visade det sig att vårt beteende inte riktigt levde upp till vår självbild. Efter det har dock engagemanget varit stort bland smådjursveterinärer, och det avspeglas i en kraftig minskning, säger Oskar Nilsson, ansvarig för övervakningen vid SVA.

ESBL-resistens hos kyckling fortsätter att minska

Ett annat exempel från rapporten är att förekomsten av bakterier med så kallad ESBL-resistens hos slaktkyckling fortsätter att minska. Redan 2010 upptäcktes det, genom undersökningar med känslig metodik, att en stor andel av kycklingar i Sverige bar på sådana bakterier. Vidare undersökningar har visat att bakterierna förts in till Sverige med avelsdjur. Men genom samarbete mellan SVA, andra myndigheter, branschorganisationen Svensk Fågel och företag inom kycklingnäringen i Sverige samt de avelsföretag som säljer djur till Sverige, har förekomsten av sådana bakterier bland de införda avelsdjuren och hos slaktkycklingar minskat markant. 

– På fyra år har förekomsten hos slaktkycklingar minskat från kring 40 procent 2016 till 3 procent 2019. Men nu gäller det att vi inte slår oss till ro utan, fortsätter arbeta för att pressa ner förekomsten ännu mer, säger Oskar Nilsson.

Gott resistensläge i Sverige

Årets rapport visar, liksom tidigare rapporter, att situationen i Sverige överlag är bra när det gäller förekomst av antibiotikaresistens hos djur och användning av antibiotika till djur. Jämfört med andra länder används antibiotika till djur sparsamt här, och det minskar risken för utveckling och spridning av resistenta bakterier.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
Om rapporten
Sedan år 2001 har SVA årligen gett ut rapporten Svarm. Den sammanställer data om försäljning av antibiotika för användning till djur samt resistens bland bakterier från djur och livsmedel i Sverige. Sedan 2003 sker rapporteringen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, som sammanställer motsvarande data för människor. Den gemensamma rapporten heter Swedres-Svarm.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in