Försiktigt optimistiska signaler för vårens arbetsmarknad i mellersta Sverige

By on 18 mars, 2018
Arkivbild
Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, är försiktigt optimistiska och förväntar sig fler något fler jobbtillfällen under våren. Sysselsättningstrenden för det andra kvartalet ligger på +4 procent, vilket är strax över sysselsättningstrenden för hela Sverige på +2 procent. Det visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Trots vårens blygsamma jobbprognos så pekar det mesta på en välmående arbetsmarknad i mellersta Sverige, som fortsätter att digitaliseras i snabb takt. Det ställer högra krav på företagsledare att rekrytera talanger med viljan att utvecklas och förmågan att snabbt anpassa sig till nya omständigheter, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Försiktig jobbprognos från arbetsgivare i mellersta Sverige
Sysselsättningstrenden för mellersta Sverige är +4 procent, vilket innebär att arbetsgivare i regionen förutspår en något ökad jobbtillväxt. Det är dock en minskning med sju procentenheter jämfört med föregående kvartals starka prognos på +11 procent.

Arbetsgivare i Stockholm och Uppsala mest optimistiska
Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet minskar något från föregående kvartal till +2 procent, vilket innebär att svenska arbetsgivare fortsatt förväntar sig att anställa något fler under årets andra kvartal. Fem av sex regioner lämnar positiva jobbprognoser.

Framför allt är det arbetsgivare i Stockholm- och Uppsalaregionen som ser ljust på våren med en sysselsättningstrend på +8 procent, den starkaste jobbprognosen på ett halvår. Även arbetsgivare i Västsverige, där Västra Götaland och Hallands läns ingår, förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft med en sysselsättningstrend på +7 procent. Östra Götaland är den enda regionen med en negativ jobbprognos på -4 procent, vilket innebär en markant minskning jämfört med samma period 2017 då regionen hade den starkaste jobbprognosen i hela Sverige på +17 procent.

Urstark arbetsmarknad i hotell- och restaurangbranschen
Sju av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern inleder året med positiva jobbprognoser. Precis som föregående kvartal så återfinns de mest optimistiska arbetsgivarna i hotell- och restaurangbranschen, som rapporterar en sysselsättningstrend på +18 procent. Även arbetsgivare i energisektorn lämnar fortsatt starka jobbprognoser. Däremot signalerar arbetsgivare i byggbranschen samt finans-, fastighets- och uppdragssektorn att efterfrågan på arbetskraft minskar under det kommande kvartalet.

Digitaliseringen påverkar branscher på olika sätt och i olika takt, men generellt kan man säga att mjuka färdigheter blir allt viktigare på den nya arbetsmarknaden. God kommunikationsförmåga, samarbetsvilja och kreativ problemlösning är tre egenskaper som efterfrågas av arbetsgivare i allt högre utsträckning, säger Lars Forseth.

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 2018 presenteras den 12 juni.

Svenska regioners jobbprognoser
1. Stockholm- och Uppsalaregionen, +8 procent
2. Västra Götaland och Hallands län, +7 procent
3. Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +4 procent
4. Skåne och Blekinge län, +3 procent
5. Norrland, +2 procent
6. Östra Götaland, -4 procent

Branscherna med starkast jobbprognoser
1. Hotell- och restaurangbranschen, +18 procent
2. Energisektorn, +14 procent
3. Parti- och detaljhandeln, +7 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2018 förväntar sig 6 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 3 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (90 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +3 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +2 procent

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i snart 14 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt.

Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 43 länder. I Sverige har 750 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

• Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.
• Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.
• Konsekvent: Under drygt 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada. Undersökningen har funnits i Sverige sedan 2003.
• Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från ManpowersGroups kundregister.
• Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 43 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Respondenterna tas inte från ManpowerGroups kundregister.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login