Forskning kring vårdkvaliténs påverkan på återhämtning

Av på 20 maj, 2020
Forskare Agneta Schröder och Lars-Olov Lundqvist. Foto: Elin Abelson

Just nu pågår en studie inom Region Örebro län som ska undersöka hur vårdkvalitet och den vårdande relationen inom psykiatrin är sammankopplad med patientens återhämtning. Forskargruppen QPC (Quality in Psychiatric Care) har fått en miljon från Fonden för rehabilitering och medicinsk forskning.

– Projektet inkluderar patienter, personal och närstående inom både heldygns- och öppenvård inom fyra regioner. Så det är ett omfattande projekt som kommer att generera ett flertal vetenskapliga artiklar, säger Agneta Schröder, docent och forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum vid Universitetssjukhuset Örebro.

Forskningen är ett samarbete med Region Värmland, Region Kronoberg och Region Östergötland.

Patienter, närstående och personal ger synpunkter på vården inom psykiatrin

– Studien går ut på att patienter besvarar ett frågeformulär som omfattar frågor om vårdens kvalitet, hälsorelaterad livskvalitet, symtombörda, återhämtning och vårdande relation. Medan personal besvarar ett frågeformulär om vårdkvalitet och vårdande relation, säger Lars-Olov Lundqvist, adjungerad professor och forskningsledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

Närstående till patienten besvarar ett frågeformulär om deras upplevelser av vårdens kvalitet. Inom öppenvården har cirka 800 patienter och cirka 300 anställda inom psykiatrin besvarat frågeformulären. Inom slutenvården pågår datainsamlingen fram till midsommar.

– Då patienter, personal och närstående besvarar samma frågor om vårdens kvalitet kommer det även att gå att jämföra de olika perspektivens syn på vårdens kvalitet. Det är nytt, då vi tidigare enbart undersökt patienter och personals olika upplevelser, avslutar Agneta Schröder.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa Universitetssjukhuset Örebro

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in