Forskning om hur UV-ljus påverkar växter – med nya grödor som mål

By on 3 december, 2021
Luis Morales, forskare i biologi och biträdande lektor.
Arkivfoto:  Maria Elisson

UV-ljus från solen är avgörande för att växter ska kunna anpassa sig till hetta, torka och översvämningar.

Luis Morales har fått 4 miljoner kronor från Formas för att undersöka hur växtens molekyler påverkas av UV-strålningen – med målet att hitta motståndskraftiga grödor som ger större skördar.

— Det är viktigt att förstå hur växterna reagerar på ljus för att vi ska kunna ta fram nya mer näringsrika sorter i framtiden, säger Luis Morales, forskare i biologi och biträdande lektor.

Ultraviolett strålning från solen kan skada växter, men är också viktigt för att de ska kunna anpassa sig till förändringar i miljön och få skydd mot angrepp av insekter och svamp.

Luis Morales ska använda backtrav (Arabidopsis thaliana) och tomat för att se hur olika ljuskällor påverkar bland annat gener, fotosyntesen och tillväxten.

— Vi måste lära oss mer om hur växter reagerar på miljön för att kunna förbättra produktionen. Torka, värme och salthalt, UV-ljus är några faktorer som minskar avkastningen av jordbruket globalt och kan halvera möjliga skördar, säger Luis Morales.

Den globala produktionen av livsmedel är under hårt tryck. Prognoser idag talar om att jordens befolkning ökar med 2,4 miljarder människor till 2050.

— Växter är basen för all föda. Vi måste kunna försörja oss på mindre med jordbruksmark och med effekterna av klimatförändringen – och då är växtförädling avgörande, säger Luis Morales.

Örebro | Örebro Universitet
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet
Text och arkivfoto:  Maria Elisson

You must be logged in to post a comment Login