Forskning ska bidra till ökat välbefinnande för äldre

By on 19 september, 2017
Arkivbild

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) ska göra en jämförande studie mellan Sverige och Indien i syfte att ta fram en ny arbetsmodell för vårdpersonalens arbete med aktivt åldrande. Projektet finansieras av forskningsrådet Forte och det indiska forskningsinstitutet Indian Council of Medical Research.

Aktivt och hälsosamt åldrande är förutom fysisk aktivitet och goda matvanor, även social gemenskap, stöd och meningsfullhet. I motsats till Sverige, där äldre har rätt till nödvändig omsorg från kommunerna, är det familjen som ansvarar för äldreomsorgen i Indien.

– Sverige har en ökad andel äldre från länder utanför Europa. I likhet med Indien har även i dessa länder familjen varit central för äldres välbefinnande. Därför finns det ett ökat behov av kunskap om hur äldreomsorgen kan ta in aspekter av social och kulturell mångfald i sitt arbete för aktivt åldrande. I Indien däremot efterfrågas alternativa lösningar till den traditionella modellen med familjen som omsorgsgivare för äldre, säger Ildikó Asztalos Morell, projektledare och docent i sociologi vid MDH.

Forskarna ska göra intervjuer i Sverige och Indien om äldres uppfattningar av vad aktivt åldrande är. Därefter ska materialet presenteras för vårdgivare och experter inom området, som i sin tur även delger sin kunskap och sina erfarenheter. Målet är att utveckla en metod för hur vårdgivare bättre kan förstå äldres perspektiv och behov.

– Insatser för att stödja ett aktivt och hälsosamt åldrande är viktigt för en hållbar framtid. Vår förhoppning är att utbyta kunskap länderna emellan, bidra till bättre förståelse för olika vårdsystem samt ge vägledning kring de prioriteringar av insatser som kommunala vårdgivare planerar, säger Lena-Karin Gustafsson projektmedlem och docent i vårdvetenskap vid MDH.

Projektet som heter ”Multikulturella aspekter av aktiv åldrande: Ett kooperativt studie mellan Sverige och Indien”, har beviljats 3 054 556 SEK och ska pågå fram till och med december 2019.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login