Förslag om höjda skatter på alkohol och tobak

Av på 21 januari, 2022

I budgetpropositionerna för 2021 och 2022 aviserade regeringen att skatterna på alkohol och tobak ska höjas. Finansdepartementet remitterade igår en promemoria med förslag om höjda alkohol- och tobaksskatter.

Skattehöjningarna föreslås genomföras i två steg och träda i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024. De nu föreslagna höjningarna motsvarar aviseringarna i budgetpropositionerna för 2021 och 2022.

Alkohol- och tobaksskatterna är effektiva styrmedel för att förbättra folkhälsan. Förslagen innebär samtidigt ökade skatteintäkter. Den svenska alkoholskatten har inte justerats sedan 2017, vilket har lett till att skattesatserna har halkat efter den övriga prisutvecklingen i samhället. Tobaksskatten räknas varje år om utifrån förändringar i prisläget, men har trots det minskat i jämförelse med flera grannländer, där tobaksskatterna höjts i större omfattning. I förhållande till invånarnas köpkraft har Sverige bland de lägsta cigarettpriserna i EU. Tobaksskatten i Sverige höjdes senast 2015.

Höjning av tobaksskatten

I promemorian föreslås att skatten på bland annat cigaretter och snus höjs med 3 procent den 1 januari 2023, och med ytterligare 1 procent den 1 januari 2024. Tobaksskatten räknas årligen om utifrån förändringar i konsumentprisindex (KPI) och dessa höjningar är utöver omräkningarna. Dessutom föreslås att skatten på e-vätskor och övriga nikotinhaltiga produkter höjs med 1 procent den 1 januari 2024.

Höjning av alkoholskatten

I promemorian föreslås också att skatten på bland annat öl och vin höjs med 5 procent den 1 januari 2023 och med ytterligare 7,6 procent den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på sprit höjs med 1 procent den 1 januari 2023 och med ytterligare 1 procent den 1 januari 2024.

Förslagen beräknas öka skatteintäkterna med knappt 1 miljard kronor 2023 och ytterligare drygt 1 miljard kronor 2024.

Remissinstanserna ska senast den 18 mars 2022 inkomma med synpunkter på förslagen.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in