Förslag till kulturmiljöprogram i Degerfors

By on 5 februari, 2022
Arkivbild

Kommunens mest kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer finns nu redovisade i förslag till Kulturmiljöprogram för Degerfors kommun.

Det är byggnadsantikvarier från Värmlands museum som har inventerat och värderat bebyggelse och miljöer i kommunen. Syftet med kulturmiljöprogrammet är i första hand att öka kunskapen och förståelsen för de kulturhistoriska värdena i samhället. Förhoppningen är att kulturmiljöprogrammet ska locka till att utforska och uppskatta både särskilda kulturmiljöer och våra vardagsmiljöer, så att vi gemen­samt är varsamma om de byggda kvaliteter som finns i Degerfors kommun.

Kommundirektör Teresa Zetterblad uppskattar det arbete som presenteras:

”Det känns väldigt bra att vi med stöd av länsstyrelsen fått möjlighet att ta fram ett så gediget material som visar på alla de värdefulla byggnader och miljöer som finns inom kommunen. Jag hoppas att det kan bidra till en växande stolthet över vår kommun.”

Stadsarkitekt Susanna Weiberg om programmet:

”Kulturmiljöprogrammet är ett mycket värdefullt kunskapsunderlag i arbetet med dessa frågor. Det hjälper oss att förstå vad som är viktigt att bevara i utformningen av byggnader och miljöer samt varför.”

Mer information om Kulturmiljöprogrammet finns på biblioteket och i nämndhusets entré samt på adressen: https://degerfors.se/bo-bygga-trafik-och-miljo/kulturmiljoprogram.html

Under perioden 4 februari – 5 april är alla välkomna att lämna synpunkter på programmet

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa: Degerfors kommun

You must be logged in to post a comment Login