Förslag till medborgarförslag: Gör förra LIBO-kontoret till Föreningarnas Hus i Lindesberg

By on 29 juli, 2020
Banvägen 28 skulle passa utmärkt som Föreningarnas Hus i Lindesberg.

I april 2019 flyttade kommunala bostads- och fastighetsbolagen LIBO/FALAB till nya lokaler på Kristinavägen 20 i Lindesberg. Sedan dess har de tidigare kontorslokalerna på Banvägen 28 stått tomma – och sedan en tid ligger fastigheten ute till försäljning.

Därför väcks nu ett förslag till medborgarförlag om att göra om fastigheten till Föreningarnas Hus – en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för alla ideella föreningar som är verksamma i Lindesberg.

Inbjudan till företrädare för alla ideella föreningar som är verksamma i Lindesbergs kommun – och andra intresserade: Du som tycker att detta är ett bra förslag som bör lämnas in som medborgarförslag till Lindesbergs kommun – skicka ett mail med uppgift om namn, postadress (du måste vara skriven i Lindesbergs kommun), telefonnummer och epostadress till info@lindekultur.se som vidarebefordrar uppgifterna till initiativtagarna till detta förslag som gäller alla föreningar i Lindesbergs kommun (idrotts-, kultur-, natur-, folkbildnings- och andra intresseföreningar som pensionärsföreningar och politiska partier).

Förslag till medborgarförslag
Banvägen 28 är en centralt belägen fastighet i Lindesberg (promenadavstånd från centrum och järnvägsstationen) på totalt 1.857 kvadratmeter med: Kontorsbyggnad i två plan varav ett plan i suterräng och totalyta 1.107 kvm med 18 kontor, kök med matsal, konferensrum, pentry, flera förråd, brandklassat arkivrum samt två omklädningsrum med bastu och dusch med mera. Asfalterad gårdsplan med flera parkeringar samt två stora garagebyggnader på 360 kvm respektive 390 kvm.

Banvägen 28 skulle passa utmärkt som Föreningarnas Hus i Lindesberg.

”I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla”.
Det är ett av de övergripande målen i kommunens visionsprogram med motiveringen: ”Lindesbergs kommuns traditioner, historia och kulturutbud gör kommunen unik. Det breda utbudet av kultur- och föreningsverksamhet ökar attraktiviteten och bidrar till en levande kommun och social hållbarhet”.

Föreningslivet är en viktig del i ett fungerande samhälle – vad vore Lindesberg utan idrottens, kulturens, naturens, folkbildningens och andra ideella föreningar och organisationer? Lindesbergs kommun har idag ett stort antal lokaler för utövande av föreningarnas verksamheter – men många föreningar saknar lokaler för möten, kontor och andra aktiviteter. Och eftersom föreningarna drivs av ideella krafter som det blir allt svårare att få tag på behövs hjälp och stöd med olika typer av administrativa tjänster som flera föreningar kan dela.

Därför väcks nu ett förslag till ett kommunalt medborgarförlag i Lindesbergs kommun:
”Sälj inte den kommunala fastigheten på Banvägen 28 utan låt den bli Föreningarnas Hus – en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för alla ideella föreningar som är verksamma i Lindesberg”.

Ett gemensamt Föreningarnas Hus skulle vara en plats för gränsöverskridande möten och gemensamma aktiviteter – mellan generationer (exempelvis barn och ungdom tillsammans med pensionärer), mellan olika intresseområden (exempelvis idrott och kultur) etcetera.

Förebild är Föreningarnas Hus i Örebro – en arena för ideellt utvecklingsarbete, en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för det civila samhället i Örebro. Föreningarna Hus i Örebro ligger på Slottsgatan 13 och inrymmer ett stort antal föreningar som har kontor eller mötesplats där. Föreningarnas Hus drivs av Örebro Föreningsråd – en paraplyorganisation för ideella föreningar verksamma inom Örebro kommun.

I Föreningarnas Hus i Örebro finns: Kostnadsfria möteslokaler för ideella föreningar; Kontor, mini-, mikrokontor; Verksamhetslokaler; Konferenslokaler; Posthantering; Gemensam skrivare/kopiator; Bredbandsuppkoppling och WiFi; Husets Café. Mikrokontor är ett koncept för företrädesvis den mindre föreningen utan anställd personal men som vill ha en central lokal för sin administration och sina möten. Kostnaden är 500 kronor per månad. Med ett mikrokontor får föreningen tillgång till: Ett högskåp (bredd 50 cm); Arbetsplats (delas med de andra hyresgästerna); Internet/WiFi; Mötesrum/konferensrum; Skrivare och kopiering (mot betalning efter förbrukning). Förutom detta blir föreningen en del av Föreningarnas Hus verksamhetsidé: Mötesplats, Delaktighet, Samverkan, Utveckling.

You must be logged in to post a comment Login