Först i landet med akademisk introduktionskurs

By on 21 april, 2023
Kursdeltagaren Martina Berlin Kilborn utför ett av momenten under den praktiska provhanteringen.
Foto: Elin Abelson, Region Örebro län.

Först i landet med akademisk introduktionskurs i klinisk forskning, forskning är ett viktigt område inom Region Örebro län. För att forskning inom hälso- och sjukvården ska kunna bedrivas behövs rätt möjligheter.

– Den här unika satsningen, tillsammans med Örebro universitet, är tänkt att stärka karriärvägen för forskningsstödjande personal där forskningssjuksköterskor är en av yrkesgrupperna, säger Jonas Appelberg, tillförordnad forsknings- och utbildningschef.

Kursen har tagits fram efter önskemål från medarbetare inom regionen som önskade kunna erbjuda personal inom sin nya forskningsstödjande roll en bra start på uppdraget. Nu finns introduktionskursen som omfattar 7,5 högskolepoäng och går på kvartsfart via Örebro universitet. Utbildningen ges av Institutionen för hälsovetenskaper på uppdrag av Region Örebro län. 

Anna Axelsson, projektledare på Forskning och utbildningsstaben samt adjungerad vid Örebro universitet, har samordnat framtagandet av introduktionskursen.

– Under ett år arbetade en utsedd grupp med att ta fram innehåll och utformning för kursen. Feedback inhämtades från erfarna forskningssjuksköterskor inom regionen men även externt. Innehållet återspeglar till fullo de moment som efterfrågades, berättar hon.

Hösten 2022 anordnades första kurstillfället och deltagarna har fått med sig viktiga erfarenheter i form av exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, praktisk provhantering inklusive biobankning, kunskap om forskningsprocessen och möjliga karriärvägar samt Good clinical practice inklusive certifiering.  

– Det var deltagare från vår region men även deltagare från Örebro kommun och Region Värmland. I kursutvärderingen skrev både deltagare och handledare att  den varit värdefull. Nu planerar vi att starta den igen den 4 september, säger Anna Axelsson.

Kursdeltagarna får inblick i utförandet av klinisk läkemedelsprövning med en extern sponsor inom exempelvis industrin samt akademisk klinisk studie med intern sponsor och samverkan med andra verksamheter. 

Kursen riktar sig mot personal som har en utbildning motsvarande 180 hp som exempelvis sjuksköterska, biomedicinskanalytiker, fysioterapeut, tandhygienist eller motsvarande.

– Nyligen kom det en rapport från Regeringskansliet om hur viktigt det är att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar, säger Jonas Appelberg.

Erbjuder ytterligare kurs – Klinisk forskning och prövning i praktiken 

Regionen erbjuder sedan tidigare en akademisk uppdragsutbildning som riktar sig till erfarna forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal med nationellt intag. Även denna kurs är en uppdragsutbildning som ges av Institutionen för hälsovetenskaper i samarbete med Region Örebro län. 

– Vi är stolta att kunna erbjuda dessa två kurser som går att läsa individuellt eller kombinera om man önskar att plocka poäng till en möjlig magisterexamen och senare doktorera. Dessa initiativ är särskilda satsningar för att stärka utvalda yrkesgrupper. En viktig utbildningsinsats som även går i linje med åtgärdsförslag i den senaste utredningen utförd via Klimat- och näringslivsdepartementet, avslutar Jonas Appelberg.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län, Örebro Universitet
Här kan du läsa mer om kurserna:
Introduktionskurs i klinisk forskning, 7,5 hp – oru.se/samverkan/uppdragsutbildning/profilomraden/vard/introduktionskurs-i-klinisk-forskning-75hp/
Klinisk forskning och prövning i praktiken, 15 hp – oru.se/samverkan/uppdragsutbildning/profilomraden/vard/klinisk-forskning-och-provning-i-praktiken/

You must be logged in to post a comment Login