Första filmbevisen för att vilda rockor avsiktligt framkallar ljud

By on 31 juli, 2022
Foto: J. Javier Delgado Esteban

Hajar och rockor, som är broskfiskar, har ansetts sakna förmåga att medvetet alstra ljud, men ny forskning tyder på att detta är en missuppfattning. Forskare från Sverige, Spanien och Australien har visat att minst två arter av stingrockor avsiktligt producerar ljud, vilket troligen är ett försvars- eller varningsbeteende. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Ecology.

– Vi vet att över 990 arter av benfiskar kan framkalla ljud, säger huvudförfattaren Lachlan Fetterplace, som är forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Broskfiskar däremot, har i allmänhet ansetts vara tysta och fram tills nu har det inte funnits några bevis för att de avsiktligt ger ifrån sig ljud.

I den nya artikeln presenterar och analyserar författarna flera inspelningar från Australien och Indonesien där vilda fiskar av två arter av stingrocka (Urogymnus granulatus och Pastinachus ater) avsiktligt producerar ljud. Lätena från båda arterna kännetecknas av en serie mycket korta och kraftiga klickljud och syftet tycks vara kopplat till varnings- eller försvarsändamål. I alla videoinspelningar började rockan att producera ljud när filmaren kom riktigt nära, och upphörde när avståndet ökade igen.

Det finns över 1200 arter av hajar och rockor, och det är möjligt att fler av dessa också kan alstra ljud och att det redan finns inspelningar av sådana observationer som ännu inte har redovisats. Författarna uppmuntrar därför medborgarforskare och andra forskare som har fler exempel att ta kontakt.

– Att vi först nu insåg att dessa vanligt förekommande stingrockor producerar ljud, visar återigen hur mycket vi fortfarande har att lära oss om haven, säger Lachlan Fetterplace.

Sverige
Örebronyheter

Källa: SLU

You must be logged in to post a comment Login