Första hearingen genomförd om transperspektiv inom kyrkan

By on 1 december, 2019

Svenska kyrkan har, i samarrangemang med EKHO, idag genomfört den allra första hearingen med transperspektiv på alltifrån praktiskt vardagsliv till teologi och kultur. Deltagare från olika funktioner inom Svenska kyrkan samlades under en heldag i Uppsala för att fördjupa kunskapen om könsöverskridande förhållningssätt, könsidentitet och könsdysfori.

– Transpersoner finns inom hela Svenska kyrkan, och har alltid funnits, men tyvärr har transperspektivet ofta varit osynligt, både teologiskt och praktiskt, säger Gunilla Hallonsten, präst och chef för avdelningen för Kyrkoliv, Svenska kyrkan.

– Den här dagen var till för att skapa utrymme för transpersoners behov, rättigheter och bidrag i Svenska kyrkan. Vi vill lära och lyssna, och det är vårt ansvar som kyrka att vara kyrka för alla. Men religionen, och kristendomen, har underblåst mycket av den homofobi och transfobi som finns i världen, vilket också lyfts upp här idag. Då är det vårt ansvar att tala om dessa frågor.

Medverkade gjorde bland andra Ulrika Westerlund, regeringens särskilda utredare i Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner, Johanna Wikberg, ordförande för Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer (EKHO), Annelie Salminen från organisationen Transammans, och präster som är transpersoner.

”Allt står ju i Bibeln”
Skådespelaren Rolf Lassgård berättade om sin huvudroll i Min pappa Marianne, en filmatisering av boken Min pappa Ann-Christine om prästen Åke som nu heter Ann-Christine Ruuth. Filmen har biopremiär i februari, men deltagarna i hearingen fick se ett smakprov med Lassgård i rollen som präst och transperson.

– Jag har lärt mig mycket om trans under filmarbetet, men för mig landar det ändå i samma humanistiska förhållningssätt – hej här är jag, här är vi tillsammans. Allt står ju i Bibeln. Det gäller ju bara för oss arma människor att leva upp till det, sade Rolf Lassgård.

– Inom kyrkan möter vi människor hela tiden och vi ska banne mig vara experter på det! Det handlar inte om att vara snälla, utan om att vara proffs på det vi gör, sade Ann-Christine Ruuth.

Hbtqi-bejakande tolkning av bibeltexter, teologisk reflektion om att vara skapad till Guds avbild, könsneutralt material för konfirmander och barn- och ungdomsarbete, och Svenska kyrkans offentliga ställningstaganden togs också upp i kortare föreläsningar och panelsamtal. Mycket kokade ner till att hitta ett inkluderande förhållningssätt, att i praktisk handling se varandra som de människor vi alla är.

Transpersoner ska respekteras
– Svenska kyrkan har bland annat i remissvar tydligt deklarerat att transpersoners mänskliga rättigheter ska respekteras fullt ut. Alla har rätt att leva självständiga liv i enlighet med sin könsidentitet, berättade kyrkosekreterare Cristina Grenholm. – Men vi är inte framme än, vi behöver arbeta både med tankarna, hjärtat och hur vi handlar. Teologi är inte något man har, det är något man gör i sin samtid.

Alla föredrag och samtal under transhearingen filmades och kommer att publiceras på www.svenskakyrkan.se/transhearing senast tisdag 3 december. Se faktarutan nedan för en fullständig lista över de medverkande.

Medverkande under transhearingen i Uppsala den 29 november 2019 (kronologisk ordning):

 • – Johanna Wickberg, ordförande i EKHO – kristna HBTQ-personer.
 • – Annelie Salminen, vice ordförande i Transammans.
 • – Ärkebiskop Antje Jackelén.
 • – Ulrika Westerlund, regeringens utredare i Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (SOU 2017:92) – en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället.
 • – Cristina Grenholm, kyrkosekreterare och professor i teologi. Har arbetat med hbtq-frågor sedan 1980-talet, bland annat som ledamot och sekreterare i kyrkomötets läronämnd.
 • – Kjeld Renato Lings, dansk teolog, författare, föreläsare och översättare. Hans huvudområde är gender och sexualitet I Bibeln.
 • – Eugen Brudal, präst i Haparanda och transperson.
 • – Ann-Christine Ruuth, föreläsare, inspiratör, präst och transperson. https://acruuth.se/
 • – Rolf Lassgård, skådespelare och huvudperson i filmatiseringen av boken Min pappa Ann-Christine.
 • – Ingela Zetterlind, psykolog och verksamhetsutvecklare på EKHO Göteborg. Under 2018 projektansvarig för EKHO Göteborgs undersökning av unga kristna transpersoners villkor och behov av en separatistisk mötesplats. Hon har sammanställt kristna transpersoners berättelser om liv, tro och vision i boken ”Vem säger ni att jag är?” (EKHO).
 • – Jonas Persson, präst, Svenska kyrkan i Lund.
 • – Cecilia Redner, präst och stiftsadjunkt för barn- och ungdomsfrågor, Västerås stift.
 • – Biskop Åke Bonnier, Skara stift.

Bakgrund
Kyrkomötet har vid två tillfällen, 2010 och 2013, uppmuntrat alla stift att genomföra HBT-certifiering av arbetsplatser i Svenska kyrkan. Detta kom att resultera i hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln, med syftet att öka kompetensen hos anställda och bidra till en trygg miljö för hbtq-personer inom Svenska kyrkan.

På flera platser inom Svenska kyrkan finns goda exempel och pedagogiska metoder som behöver spridas i organisationen. Det finns också behov av ytterligare metodutveckling och teologisk reflektion. Transhearingen var ett sätt att lyfta transpersoners livssituation i kyrkan och i det svenska samhället, som stöd i det fortsatta arbetet.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Svenska Kyrkan

You must be logged in to post a comment Login