Fortsatt avmattning på den svenska fastighetsmarknaden

Av på 16 oktober, 2018

Lantmäteriets siffror för tredje kvartalet 2018 bekräftar att den svenska fastighetsmarknaden fortsätter mattas av.

Det beror bland annat på amorteringskravet som infördes i våras. Vi ser att antalet sålda småhus minskar något och att tillväxttakten för inteckningar har stabiliserats på en lägre nivå, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet.

Totalt såldes det 16 831 småhus mellan juli och september i år. Motsvarande siffra för tredje kvartalet 2017 var 17 211 småhus. Det är en minskning med 2 procent. Störst procentuell ökning skedde i Hallands län med 9 procent, och störst minskning skedde i Kalmar län med 15 procent.

Under samma period har det totala inteckningsbeloppet i fastigheter ökat motsvarande 1,2 procent, och uppgår nu till 5,4 biljoner – eller 5 397 miljarder – kronor. De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne står tillsammans för 60 procent av totalbeloppet när det gäller inteckningar.

Det här bekräftar den trend vi har sett det senaste halvåret för såväl försäljningar av småhus som inteckningar i fastigheter. Fram till amorteringskravet infördes hade vi en större omsättning av småhus och ett större inflöde av inteckningar än vad vi ser nu. En annan bidragande faktor är att färre objekt är ute på marknaden, och det innebär färre genomförda affärer, säger Dennis Lindén.


Antal sålda småhus

Län Q3 2017 Q3 2018 Skillnad
Stockholms 2 345 2171 -7%
Uppsala 633 592 -6%
Södermanlands 594 554 -7%
Östergötlands 741 703 -5%
Jönköpings 587 602 3%
Kronobergs 411 376 -9%
Kalmar 695 592 -15%
Gotlands 165 169 2%
Blekinge 368 378 3%
Skåne 2 362 2324 -2%
Hallands 615 668 9%
Västra Götalands 2 525 2540 1%
Värmlands 614 660 7%
Örebro 570 598 5%
Västmanlands 470 441 -6%
Dalarnas 726 719 -1%
Gävleborgs 662 698 5%
Västernorrlands 602 578 -4%
Jämtlands 307 287 -7%
Västerbottens 599 583 -3%
Norrbottens 620 598 -4%
Totalsumma 17 211 16 831 -2%

Utvecklingstakten för inteckningar

Län Ökning i procent

Q3 2018 – Q2 2018

Ökning i SEK
Q3 2018 – Q2 2018
Blekinge 1,49% 1 050 096 356
Dalarna 1,36% 1 655 341 541
Gotland 1,98% 747 452 004
Gävleborg 1,16% 1 295 708 492
Halland 1,20% 2 448 801 438
Jämtland 1,48% 986 339 302
Jönköping 1,36% 2 185 584 536
Kalmar 1,33% 1 605 173 335
Kronoberg 1,32% 1 172 596 476
Norrbotten 1,00% 958 625 384
Skåne 1,17% 8 620 761 024
Stockholm 1,21% 17 498 039 867
Södermanland 1,12% 1 606 791 264
Uppsala 1,10% 2 111 357 907
Värmland 0,91% 1 108 375 336
Västerbotten 1,00% 1 152 008 367
Västernorrland 1,35% 1 265 824 609
Västmanland 1,01% 1 245 714 297
Västra Götaland 1,19% 10 776 335 033
Örebro 1,08% 1 389 033 513
Östergötland 1,18% 2 709 072 626
TOTALT 1,20% 63 589 032 707

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in