Fortsatt hög aktivitet för underhåll av flerbostadshus

By on 21 februari, 2018

I Industrifaktas löpande enkät med Sveriges större bostadsbolag och fastighetsägare visar det sig att knappt en tredjedel av de tillfrågade ökade sin underhållsvolym under 2017 jämfört med året innan, medan 6 av 10 hade en oförändrad underhållsvolym förra året.

– Intervjuerna ger signaler om en fortsatt ökad aktivitet 2018 och att underhållsvolymen kan komma att öka med ytterligare 1,5 procent från förra årets nivå. De kommunägda bolagens aktivitet verkar bli något högre än de privata. Lite längre fram väntas den redan modesta ökningstakten för underhållskostnaderna sakta in och 2019 är det möjligt att volymen kommer att ligga kvar kring 2018 års siffror, säger Magnus Johansson, som är projektledare på Industrifakta.

VA-stammar, tak och fönster är prioriterade områden för underhåll under de kommande två åren. Det är fortsatt betydligt fler av de intervjuade som tror att underhållsvolymen kommer att fortsätta öka under de kommande fem åren jämfört med hur många som räknar med en minskning. Det är dock inte tal om några kraftiga tillväxtökningar, utan ökningstakten kommer säkerligen att bli måttlig, avslutar Magnus Johansson.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login