Fortsatt hög inflation påverkade dagligvaruhandeln

By on 21 augusti, 2022
Bild: Svensk Dagligvaruhandel

Fortsatt hög inflation påverkade dagligvaruhandelns försäljningsutveckling i juli. Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,7 procent under juli 2022, jämfört med samma månad 2021, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker är fortsatt historiskt hög och uppgick under månaden till 13,5 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Det gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till -6,8 procent.

– Den prisjusterade försäljningen i dagligvaruhandeln minskade även denna månad. Inflationen är en drivande faktor, men det faktum att vi jämför oss med ett pandemiår då restaurangförsäljningen var betydligt lägre spelar också in, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningen i butik uppgick i juli till 7,6 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 18,0 procent. Hemleverans minskade med 10,8 procent och upphämtning i butik med 25,0 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i juli till 2,7 procent, vilket är en klart lägre andel än under föregående månad. E-handelsandelen hittills i år uppgår till 4,7 procent.

– E-handelns andel av den totala försäljningen backar vanligen under sommaren. Det är dock första gången sedan före pandemin som e-handelsandelen är under tre procent, avslutar Karin Brynell.

Kalendereffekten för juli beräknas till -0,7 procent. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 7,3 procent under juli månad. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till -6,2 procent.

Dagligvaruindex för augusti publiceras 20 september.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Svensk Dagligvaruhandel

You must be logged in to post a comment Login