Fortsatt hög måluppfyllelse för eleverna på de kommunala gymnasieskolorna

By on 19 juni, 2024
Arkivbild

Som ett resultat av svaren i den årliga elevenkäten, som bland annat mäter trygghet och studiero på våra kommunala gymnasieskolor, kan vi se att trenden med den höga måluppfyllelsen håller i sig.

Årets avgångsbetyg för gymnasiet visar att 94 procent av avgångseleverna har uppnått gymnasieexamen.

– Även om detta är preliminära resultat så ger detta en fingervisning om att vår fina trend håller i sig. Vi fortsätter att fokusera på en positiv studiemiljö och trivsel på skolan samt tidig upptäckt och åtgärd för de elever som riskerar att halka efter, säger Mokhtar Bennis, Gymnasie-och vuxenutbildningschef.

– Även jag är stolt över våra höga resultat. Det arbete som elever, lärare och rektorer gör i Örebros kommunala gymnasieskolor är beundransvärt. Jag önskar alla de som klarat sin examen ett stort lycka till i framtiden, med vidare studier eller i arbetslivet. Samtidigt är det viktigt att vi följer upp de elever som inte klarat gymnasieexamen, säger Maria Haglund (M), kommunalråd med ansvar för bl.a. gymnasiefrågor.

Andel avgångselever med gymnasieexamen

Program 2021 2022 2023 2024
Nationella program, totalt 94% 94% 94% 94% *
Högskoleförberedande program 95% 95% 95% 96% *
Yrkesprogram 91% 92% 90% 89% *

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun
* Siffrorna är preliminära och bygger på de underlag som skolorna har lämnat till kommunen efter avslutat läsår. Slutgiltiga siffror kommer från Skolverket senare i höst.

You must be logged in to post a comment Login