Fortsatt hög tillväxttakt för inteckningar

By on 21 april, 2018
Arkivbild

Lantmäteriets statistik visar att tillväxttakten för inteckningar är fortsatt hög. Sveriges totala inteckningsbelopp ökade med 75 miljarder kronor eller motsvarande 1,4 procent under årets första kvartal. Inteckningsbeloppet har ökat i hela landet, allra mest i Kronobergs län, med 1,8 procent jämfört med föregående kvartal. 

– Att ökningstakten har tilltagit jämfört med föregående kvartal är helt enligt förväntan eftersom det har skett en ökning av antalet sålda småhus under det första kvartalet.I och med att det nya amorteringskravet infördes den 1 mars 2018 ville många sannolikt köpa hus före detta datum, vilket även har påverkat inteckningar i småhus, säger Dennis Lindén, tf divisionschef på Lantmäteriet.

Sveriges totala inteckningsbelopp ökade med 75 miljarder kronor, eller motsvarande 1,4 procent, under årets första kvartal jämfört med sista kvartalet 2017. Det innebär att det totala beloppet för inteckningar nu uppgår till 5,3 biljoner kronor (5 255 miljarder). Den senaste tolvmåna-dersperioden har det totala inteckningsbeloppet ökat med 276 miljarder kronor, eller motsvarande 5,5 procent. Det innebär att ökningstakten har trappats upp jämfört med föregående kvartal.

Inteckningsbeloppet har ökat i hela landet. Allra störst ökning under årets första kvartal jämfört med sista kvartalet 2017 hade Kronobergs län, med 1,8 procent. Lägst ökning hade Västernorrlands, Värmlands, Blekinge och Norrbottens län, med en procent.

Sett till den senaste tolvmånadersperioden har den procentuella ökningen varit högst i Södermanlands län, med 7,1 procent och lägst i Gävleborgs län, med 3,9 procent.

Län/region Q4 2017- Q1 2018 Q1 2017- Q1 2018
Blekinge 1,0% 4,2%
Dalarna 1,5% 5,3%
Gotland 1,5% 5,1%
Gävleborg 1,1% 3,9%
Halland 1,4% 5,6%
Jämtland 1,6% 6,3%
Jönköping 1,5% 5,4%
Kalmar  1,2% 4,5%
Kronoberg 1,8% 6,1%
Norrbotten 1,0% 5,7%
Skåne 1,4% 5,2%
Stockholm 1,5% 5,8%
Södermanland 1,6% 7,1%
Uppsala 1,6% 6,4%
Värmland 1,0% 4,0%
Västerbotten 1,5% 5,4%
Västernorrland 1,0% 4,5%
Västmanland 1,3% 5,2%
Västra Götaland 1,5% 5,5%
Örebro 1,5% 6,3%
Östergötland 1,6% 6,4%

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login