Fortsätt högt behov av trygghetsskapande åtgärder

By on 10 april, 2021

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer för mars visar ytterligare en månad med en positiv tro. Dock är optimismen dämpad jämfört med föregående månad, till följd av att pandemin bromsar in vissa verksamheter. Samtidigt fortsätter kommunerna att anlita ordningsvakter och fördjupningen visar att insatserna tidigt gett resultat i Göteborgs kommun.

– ”Hela 72 procent av säkerhetsföretagen ser ökad efterfrågan på företagens tjänster inom ett halvår. Det speglar att brottsligheten är fortsatt hög och att behovet av trygghetsskapande insatser ligger kvar”, säger Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef.

Ett växande segment är kommunalt anlitade ordningsvakter. I Stockholm finns nu över 100 kommunalt anlitade ordningsvakter. Fördjupningen i denna rapport visar att ordningsvakterna gör skillnad i hela landet. I Göteborg beviljades ett förordnandeområde för ordningsvakter vid Brunnsparken, utanför Nordstan, som startade upp sommaren 2020.

– ”Ny statistik från Göteborg visar att de kommunalt anlitade ordningsvakterna rapporterade in över 2 400 händelser redan de första fem månaderna. I uppstartsfasen krävs en hög nivå av insatser från ordningsvakternas sida, och brott och ordningsstörningarna har minskat väsentligt på platsen. Fortsatt närvaro även efter inledande trygghetsskapande arbete är nödvändigt för att förhindra att problemen ökar igen. Statistiken visar också att utbyggnaden av ordningsvaktsverksamheten i Göteborg vid Järntorget sannolikt också kommer att ha en god effekt”.

Nyckeln för att lyckas bra lokalt är ett gott samarbete mellan polis och ordningsvakter. Det är alltid polisen som har ansvaret för brottsbekämpningen, men säkerhetsföretag är ett viktigt komplement.

För att trygghetsarbetet ska komma hela landet till del krävs dock politiska reformer:

Stärk polisen i hela landet

  • Inför en statlig trygghetsmiljard för lokala trygghetsinvesteringar
  • Upphandla säkerhetstjänster med en rimlig balans mellan pris och kvalitet, god leverantörsdialog och en möjlighet för många aktörer att vara med
  • Inför ett riktigt trygghets-rut och ställ det auktorisationskrav bevakningslagen ställer på yrkesmässig bevakning också på enklare tillsyn i hemmet

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Säkerhetsföretagen

You must be logged in to post a comment Login