Fortsatt kraftiga ökningar i antal giggande kulturarbetare och marknadsförare

By on 4 december, 2021
Arkivbild

Under det tredje kvartalet 2021, liksom under andra kvartalet 2021, ökade antalet egenanställda arbetstagare i flera grupper inom kultur och marknadsföring jämfört med motsvarande period i fjol. Antalet bild-, ljus- och ljudtekniker ökade med 53 procent, konstnärer, musiker och skådespelare med 38 procent och designers och formgivare med 26 procent. Det visar senaste Egenanställningsbarometern från Frilans Finans.

Övriga grupper där antalet egenanställda ökade i antal under det tredje kvartalet 2021, jämfört med samma period 2020, var exempelvis marknadsförare och informatörer (upp 16 procent), fotografer, dekoratörer och underhållningsartister (upp 13 procent) och författare, journalister och tolkar (upp 9 procent).

Grupperna innehåller flera klassiska frilansyrken där egenanställda arbetstagare ökar kraftigt i antal. Uppdragen för denna typ av specialister bedömer vi också har ökat i antal under tredje kvartalet 2021 jämfört med samma period i fjol, säger Stephen Schad, VD i Frilans Finans.
Vi ser en fortsatt positiv utveckling som vittnar om den starka efterfrågan som finns på uppdragsbaserat arbete. Både makrotrender, som digitaliseringen och nya konsumentmönster, och förändrade behov när det kommer till arbetets organisering hos såväl arbetstagare som arbetsgivare bidrar till att den trenden sannolikt kommer tillta över tid, säger Stephen Schad, VD i Frilans Finans.

Totalt fakturerade 11 663 egenanställda arbetstagare hos Frilans Finans samt arbetstagare i organisationer som anlitar Frilans Finans systerbolag Invoicery Business under tredje kvartalet 2021. En ökning med 29 procent i jämförelse med samma period 2020.

Frilans Finans sammanställer genom Egenanställningsbarometern kvartalsvis förändringar i antal och bruttolön för egenanställda arbetstagare hos Frilans Finans samt arbetstagare i organisationer som anlitar Frilans Finans systerbolag Invoicery Business. I sammanställningen används den SSYK-kategorisering Statistiska Centralbyrån (SCB) också använder. Frilans Finans är Sveriges ledande egenanställningsföretag, verksamma sedan 1999. Mer än 70 000 egenanställda arbetstagare hos Frilans Finans samt arbetstagare i organisationer som anlitar Frilans Finans systerbolag Invoicery Business har fakturerat utan företag.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Frilans Finans

You must be logged in to post a comment Login