Fortsatt kraftsamling mot explosioner i kriminella miljöer

Av på 2 mars, 2021
Arkivbild.

År 2020 skedde ett stort antal explosioner, men färre än 2019, visar ny lägesrapport från polisens nationella bombdatacenter. Samtidigt kraftsamlar nu centeret allt mer mot explosioner i kriminella miljöer, tillsammans med andra delar av myndigheten.

 Under 2020 har sammanlagt 100 explosioner och 256 händelser med farliga föremål i kriminella konflikter hanterats av nationella bombskyddet. Det kan jämföras med 139 explosioner under 2019. Bakgrunden till dessa explosioner kan härledas till såväl enskilda konflikter som del i grov organiserad brottslighet, och utgör ett redskap för exempelvis hot, hämnd och utpressning. Detta visar den lägesrapport från nationellt bombdatacentret från 2020 som nu är färdigställd. Rapporten visar också att antalet ärenden och antal beslag av skarpa spränghandgranater under 2020 åter ökat i jämförelse med året innan. Däremot är antalet detonationer med handgranat fortsatt lägre än tidigare år.

I september startade verksamheten vid nationella bombdatacentret som en del av nationella bombskyddet och underrättelseenheten på polisens nationella operativa avdelning, tillsammans med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Uppdraget utgår från en nationell och internationell lägesbild av den tekniska hotbilden avseende explosiva varor, och innebär även samverkan med ett flertal ytterligare myndigheter.

– Vi har nu påbörjat och utvecklar samarbetet med bland annat FOI, MSB, Tullverket, då vi har olika specialistkunskaper och utgår utifrån olika myndighetsuppdrag, men tillsammans kraftsamlar vi mot den här typen av brottslighet, säger Malin Nygren, chef nationella bombdatacentret.

Arbetet vid nationellt bombdatacenter syftar till att öka graden av uppklarning och lagföring av brott, samt stärka förmågan till att förebygga och förhindra denna typ av brottslighet. Arbetet sker också i nära samverkan med många andra delar inom Polismyndigheten.

Bombdatacentrets uppdrag

  • Utveckla metoder utifrån insamlad data och analyser
  • Lämna operativt stöd i ärenden där explosiver använts
  • Samordna brottsutredningar
  • Bedriva underrättelseverksamhet
  • Säkra bevisning och utöka den forensiska förmågan
  • Vara en internationell och nationell kontaktpunk

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Polisen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in