Fortsatt lägre utgifter för sjukpenning

Av på 21 december, 2017

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 17,0 miljarder kronor. Det är 17,1 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Utgifterna för sjukpenning fortsatte att minska i november och har minskat med 1,2 miljarder kronor hittills i år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

För november blev de totala inkomsterna i statens budget 92,9 miljarder kronor, vilket är på samma nivå som i november 2016. För perioden januari–november uppgår de totala inkomsterna till 933,0 miljarder kronor. Det är 13,5 miljarder kronor lägre jämfört med samma period föregående år.

De totala utgifterna i statens budget blev 75,9 miljarder kronor i november, vilket är 17,0 miljarder kronor högre än i november 2016. Det beror till stor del på månadsförskjutningar, men även på ökade bidrag till lärarlöner och kommunersättningar vid flyktingmottagande. Utgifterna för sjukpenning minskade dock i november och blev 2,7 miljarder kronor. Det är en minskning med 0,2 miljarder kronor jämfört med november 2016. Hittills i år har utgifterna för sjukpenning minskat med 1,2 miljarder kronor (3,8 procent) jämfört med samma period föregående år. Statens totala utgifter för januari–november uppgår till 801,7 miljarder kronor.

Saldot i statens budget för januari–november är ett överskott på 131,4 miljarder kronor. Det är 29,2 miljarder kronor lägre än för samma period 2016.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 31 januari 2018.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in