Fortsatt många drabbade av TBE i Sverige 2022

By on 31 mars, 2023
Bild: Pfizer

Under 2022 rapporterades 467 fall av TBE, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik. Det är nästan lika många som under 2021 då 533 personer insjuknade och fallen inträffar i nästan hela landet.

Uppdaterad sjukdomsstatistik från Folkhälsomyndigheten** visar att rapporterade fall av TBE fortsätter ligga på en ny högre nivå. Den fördubblingen av rapporterade fall av TBE som sågs i många regioner och nationellt under 2021 (533), jämfört med 2020 (274), håller i sig 2022 med 467 rapporterade fall. Detta gäller bland annat Stockholm och Västra Götaland, regioner där flest fall av TBE rapporterats, 138 respektive 80. Även i södra och mellersta Sverige, där det 2021 rapporterades det högsta antalet sjukdomsfall av TBE någonsin, fortsätter antalet drabbade att ligga på denna nya högre nivå 2022.

Fler planerar vaccination men många missar att fylla på

En nyligen genomförd undersökning visar att varannan svensk (50%) tagit minst en dos TBE-vaccin. Samtidigt visar undersökningen att fler (31 procent jämfört med 19 procent 2021) av personer som ej är vaccinerade har planerat att vaccinera sig, men ännu inte gjort det.

Av de som är vaccinerade har 78 procent tagit minst två doser (73% 2021). Drygt hälften av de vaccinerade har tagit dos tre. Personer som är 60 år eller äldre har i större utsträckning tagit den tredje dosen (76 procent) och även de efterföljande påfyllnadsdoser jämfört med de yngre åldersgrupperna. Av alla vaccinerade är det endast 30 procent som följer vaccinationsschemat och svarar att det tagit dos fyra.

– Vi ser en stadigt ökande trend av TBE i Sverige. Det är nu än mer tydligt att TBE etablerat sig som ett bälte över Sverige, från historiskt välkända riskområden kring Stockholm och omkringliggande regioner till att nu också finnas tvärs över Sverige till Västra Götaland och Värmland. Även norrut fortsätter den geografiska utbredningen med fler fall rapporterade i Gävleborg och Dalarna. Likt tidigare år ser vi att många som påbörjat vaccination inte fullföljer med påfyllnadsdoser, viket är bekymmersamt. För att ha ett fullgott skydd behöver vaccination fyllas på med jämna mellanrum. En positiv tendens från årets undersökning är att vi ser att fler av de ovaccinerade svarat att de planerar vaccination, jämfört med tidigare års undersökningar, säger Andreas Palmborg, medicinskt ansvarig för vacciner på Pfizer.

I takt med att TBE-smitta har ökat de senaste åren rekommenderar allt fler regioner vaccination mot TBE. Idag finns en rad olika aktörer som erbjuder TBE-vaccinering; som vaccinationskliniker och apotek, ofta i form av drop-in. För att underlätta för personer som vill vaccinera sig blir det allt vanligare med mobila vaccinationskliniker, som till exempel vaccinationsbussar, både i privat och i regioners egen regi. På fästing.nu finns bland annat en sökfunktion för att hitta närmaste vaccinatör.

61 procent har fått fästingbett

Vidare visar undersökningen att över hälften, 61 procent, uppger att de någon gång har blivit bitna av en fästing. I Småland och västra Sverige (exklusive Göteborg) har flest (79% respektive 74%) blivit bitna av en fästing någon gång, jämfört med norra Sverige (21%). Bland vaccinerade mot TBE är det 72 procent som någon gång haft en fästing.

– Fästingar kan bland annat sprida både TBE och Borrelia. TBE ger inte den karakteristiska runda ringen som en borreliainfektion, och ungefär en tredjedel av dem som insjuknar i TBE vet heller inte om att de blivit fästingbitna före insjuknandet. De flesta som smittas av TBE blir inte alls sjuka, eller får enbart milda symtom, men ett fåtal som drabbas kan utveckla en mycket allvarlig sjukdom där det centrala nervsystemet påverkas med risk för långvariga restsymtom som exempelvis koncentrations- och minnesstörningar. Borrelia kan behandlas med antibiotika. Mot TBE finns ingen behandling, men vaccin kan skydda. Vaccination mot TBE rekommenderas därför om du bor eller vistas mycket i ett riskområde, säger Andreas Palmborg, medicinskt ansvarig på Pfizer.

För mer information och bakgrund, se faktablad med en sammanställning av Folkhälsomyndighetens sjukdomsstatistik om TBE per region.

Om TBE: Tick-Borne-Encephalitis

TBE, eller fästingöverförd hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom och det finns inga läkemedel som botar den. Behandlingen som ges syftar till att lindra symtomen och det kan ta lång tid att bli frisk igen. Dödsfall är sällsynta men sjukdomen kan ge bestående besvär som huvudvärk, trötthet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, balansstörningar och nervskador med förlamningar. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där smitta förekommer. Det är inte bara vuxna som får TBE, barn drabbas också. På webbsidan www.fästing.nu finns fakta om fästingar och TBE samt information om riskområden.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Pfizer

You must be logged in to post a comment Login