Fortsatt många drunkningslarm

Av på 1 mars, 2021

Under föregående vecka (v. 8) gick SOS Alarm ut med siffror över drunkningslarmen. Siffrorna har nu uppdaterats i och med februari månads slut, och under den senaste helgen skedde ovanligt många is- och drunkningsolyckor.

Totalt tog SOS Alarm emot 147 drunkningslarm under februari, vilket kan jämföras med 58 larm under samma period 2020.

-Vi tror att det helt enkelt funnits mycket mer isbelagt vatten än vanligt i de västra och södra delarna av landet säger Göran Bertilsson, brandingenjör på SOS Alarm. Troligen har fler människor därför varit ute på isarna. Under den senaste veckan har isarna försämrats snabbt vilket många inte inser. 

Några län sticker särskilt ut. Till exempel har det under februari 2021 varit 26 drunkningslarm i Västra Götaland, där brukar antalet ligga under 10. Även larmen från Dalarna och Skåne är fler än vanligt.

I den bifogade tabellen visas det totala antalet drunkningslarm under februari från 2016 till och med 2021. Siffrorna är även nedbrutna per län. I statistiken kan man inte se hur många enskilda individer som varit inblandade i olyckorna. Vid ett antal av larmen har flera personer hamnat i vattnet.

Fartygsrelaterade drunkningar är inte inkluderade i materialet.

Regionalt
Örebronyheter

Källa SOS Alarm
Mer information om issäkerhet finns på Issäkerhetsrådets hemsida: www.issakerhet.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in