Fortsatt pengar till projekt för teckenspråkig scenkonst

Av på 25 oktober, 2013

Det är nu klart att projektet delaktighet och teater (DoT) får utvecklingsbidrag för att fortsätta ytterligare ett år. Kulturrådet har för projektets andra år beviljat 750 000kr. DoT är ett samarbetsprojekt mellan bland andra Örebro länsteater, Örebro universitet, Örebro läns landsting, Örebro kommun och Riksteatern.

Projektet ska utveckla teckenspråkig scenkonst med Örebro som ett nationellt nav. Syftet är att skapa scenkonst som involverar döva hörselskadade och hörande som publik, medskapare och arrangörer på lika villkor. Ett syfte är också att utveckla forskning och utbildning kring teckenspråkig scenkonst. Projektet DoT ska även arbeta för att skapa en tydlig ansvarsfördelning mellan aktörer och intressenter inom teckenspråkig scenkonst i Örebro.

Bakgrund
Örebro länsteater, Riksteaterns Tyst teater och Riksteatern Örebro län genomförde våren 2012 Visukalprojektet där FAME Visukalen samt Visukalveckorna ingick. Visukalprojektet har skapat kulturella och flerspråkiga möten och stärkt Örebros ställning som Europas teckenspråkiga huvudstad. DoT-projektet har sedan dess undersökt vilka effekter Visukalprojektet skapat och vad som går att lära av det.

Örebro har ett stort antal invånare som behärskar svenskt teckenspråk. Där finns verksamheter med bred förankring nationellt och internationellt inom teckenspråk och teckenspråkig kultur. Forskningsmiljöerna Habiliteringens forskningscentrum (HFC) och Communication, Culture & Diversity (CCD), lärarutbildning med inriktning svenskt teckenspråk, Nordens största tolkcentral och Örebro kulturskola teckenspråkliga verksamhet är några exempel.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in